Växande trend med styrande SD-politiker

Ett omdebatterat parti, men uppenbarligen mer älskat än hatat. För runt om i landet får nu Sverigedemokraterna allt fler styrande positioner i kommunerna, och Uddevalla är inget undantag.
– De skiljer ut sig från andra partier när det kommer till frågor om invandring och trygghet, men som regel är inte det något som medborgarna tycker så illa om, säger Anders Sannerstedt.