Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
1/3

"Vi fruktar för våra liv"

Lyckornavägen i Ljungskile riskerar att rasa ihop och kommunens utredning tar lång tid. De som bor i området fruktar sina liv och tycker att kommunen borde lösa problemen snarast.

– Än så länge är det ingen akut risk. Om det blir det kan räddningstjänsten förbjuda boende i husen men än så länge så bedöms säkerhetsfaktorn som låg men inte akut, säger Mats Windmark, planarkitekt på Uddevalla kommun.

Skredrisken vid Lyckorna i Ljungskile har varit känd länge. Redan på 1990-talet upptäcktes risken för att hus i området kunde rasa. Kommunen köpte då loss två av fastigheterna och rev dem.

När en tennisbana planerade att byggas i området 2014 togs problematiken upp på nytt. När nya mätningar gjordes såg kommunen att problemet var större än de trott. Ännu fler fastigheter låg i riskzonen och riskerar att rasa om ett skred utbryter.

Läs mer: Risk för skred på hela Alehagsgärdet

Läs mer: Tenniskris efter rasrisk i Ljungskile

Christian Björkdahl bor i ett av de hus som kommer att drabbas om ett skred utbryter. Han har haft en lång mailkonversation med kommunen om detta där han berättar hur det känns att bo där.

"Vi kan inte nyttja vår fastighet utan att frukta för våra liv." skriver Christian Björkdahl i ett av sina mail.

Han skriver också att det är kommunens ansvar som fastighetsägare att ta hand om sin mark. Kommunen säger att för att ta reda på problemets omfattning och för att veta vad som behöver göras, görs nu mätningar i området.

– Enkelt uttryckt tas det prover på leran för att testa dess hållfasthet. Då görs borrningar för att bland annat kunna mäta djup från lerans yta till berget och fasta jordarter, säger Mats Windmark.

Mätningarna har hållit på ett tag och prognosen är att de blir klara först i höst, på den ena delen av vägen.
– Beräkningarna av den norra delen av vägen väntas bli klara i höst och efter det kan vi komma med förslag på åtgärder, säger Mats Windmark.

Christian Björkdahl hoppas och tror att kommunen snart kommer till rätta med skredrisken.

– Det är min fulla övertygelse att de ansvariga snarast kommer att vidta nödvändiga åtgärder och lösa problematiken i samförstånd med berörda fastighetsägare, säger Christian Björkdahl.

Att mätningarna tar tid förklarar Mats Windmark med att området där mätningarna utförs är ett naturskyddsområde och ett så kallat Natura 2000-område. För att få arbeta med de maskiner som behövs där, krävs särskilda tillstånd.

– Vi har precis fått tillstånd från Länsstyrelsen för att få köra bandvagn i området för att komma åt att ta prover. Det är noga utritat på en karta exakt var vi får köra. Området är dock så brant och svårarbetat att det krävs två bandvagnar, en som vinshcar ner den andra så att den kan komma åt där det behövs, säger Mats Windmark.

Vem som ansvarar för att lösa problemen är dock inte helt lätt att slå fast. Christian Björkdahl tycker att det är kommunen som ska lösa problemen på marken som kommunen äger, problem som påverkar fastighetsägarna.

– Det är endast kommunen som kan vidta nödvändiga åtgärder för att råda bot på de skredrisker som påverkar både fastighetsägare och stora delar av Lyckornavägen. Enskilda fastighetsägare saknar helt möjlighet att vidta några som helst åtgärder för att förbättra sin egen säkerhetssituation, säger Christian Björkdahl.

På kommunen pratas det i stället om kommunallagens likställighetsprincip och att alla invånare måste behandlas på samma sätt.

– Om vi hjälper en fastighetsägare kan det hända att andra fastighetsägare i liknande situationer kräver att vi hjälper dem också. Vi på kommunen får inte ta på oss ett större ansvar än vi har. Däremot har vi ansvar för väghållningen av Lyckornavägen och ska se till att den inte drabbas av skred. Vi får helt enkelt vänta in undersökningens resultat där vi kommer få förslag på åtgärder, säger Camilla Carlbom Hildingsson, jurist på Uddevalla kommun.

Hon påpekar även att boven i dramat inte är kommunen.
– Det är naturen som ställer till det. Kommunen är både fastighetsägare och väghållare och drabbas också av detta, säger Camilla Carlbom Hildingsson.

Tills vidare bor Christian Björkdahl och många andra kvar i området och kan inte göra så mycket mer än att vänta.

"Kommunen själv säger ju att området är farligt och kan rasa samman i sin helhet inom kort. Men jag bor här. För kommunen är det ett diarienummer bland andra." skriver han i ett mejl till kommunen.