För äldre personer med demens är den fysiska miljön viktig.

ANNONS