Tändsticksasken vid korsningen Kungsgatan och Zachaus gränd – en plats som nu föreslås att få namnet Gertrud Zachaus plats.