Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ville inte köra akutfall

Svårt sjuka patienter i Dalsland överges av Säffleambulansen, trots att sjukvården ska samarbeta över länsgränsen. Problemen har funnits i flera år, men än finns ingen lösning.

Bohusläningen har granskat avvikelserapporter från ambulanssjukvården och kan konstatera att Landstinget i Värmland vid åtminstone fyra tillfällen brutit mot samverkansavtalet med Västra Götalandsregionen. Syftet med avtalet är att garantera en effektiv sjukvård för akut sjuka som bor nära länsgränsen.

Säffleambulansen har vid flera tillfällen försökt undvika att ta hand om akut sjuka patienter. I december förra året tyckte ambulanspersonalen att en patient med andningssvårigheter skulle vänta i 40 minuter på en ambulans från Åmål. Till slut transporterade de ändå personen till Centralsjukhuset i Karlstad. Enligt incidentrapporten ska patienten ha dött någon dag senare.

En patient i Åmål med misstänkt blodpropp i lungan behövde bara vänta i 13 minuter på hjälp från Värmland. Ambulanspersonalen tyckte dock att patienten kunde vänta ungefär en halvtimme på personal från Dalsland.

Enligt samarbetsavtalet får väntetiden inte överskrida 15 minuter, oavsett patientens tillstånd. Säffleambulansen gjorde bedömningen att patienten blivit bättre och åkte därifrån. När personalen från Åmål kommer fram till platsen är mannen inte alls bättre och blir dessutom snabbt sämre. Patienten får högsta prioritet och åker med blåljus raka vägen till akutmottagningen på Näl.

"Samarbetet mellan Värmland och Dalsland är dysfunktionellt. Vi menar att Värmlandsbilarna systematiskt missbrukar tanken med samarbetet och avsevärt försenar tiden patient till läkare i syfte att komma undan körningar", skriver frustrerad vårdpersonal i en rapport, och fortsätter:

"Bland personalen i Dalsland är fenomenet att ‘bolla körningar’ i det närmaste obefintligt och man upplever Värmlands förhållningssätt som ohyfsat." Vid ett tillfälle uppmanade SOS alarm i Göteborg att Värmlands ambulanspersonal skulle sluta krångla och ta med sig patienten. Det fick ingen effekt; Säffleambulansen lämnade patienten efter att ha väntat en halvtimme på Åmålsambulansen.

Ambulanspersonal i Dalsland säger till Bohusläningen att problemen kvarstår än i dag. De har funnits sedan avtalet tecknades, men det är först under det sista halvåret som de dokumenteras i form av avvikelserapporter. Syftet är att kunna uppskatta hur stora problemen är för att sätta in rätt åtgärder.

Ambulansledningens åtgärdsförslag är att omförhandla och tydliggöra samarbetsavtalet. Det arbetet har pågått i några månader, men ännu har man inte kommit fram till något resultat.

- Det är ingen stor risk för patientsäkerheten, i så fall skulle vi ha åtgärdat det här för länge sen, säger Björn Kalin, chef för ambulansverksamheten inom NU-sjukvården.

I flera fall är det ingen tvekan om att Säffleambulansen brutit mot avtalet. Kommer ett tydligare avtal att lösa problemet?

- Vi vill flytta upp besluten till SOS alarm så att färre personer behöver tolka avtalen.

Vore inte den bästa åtgärden en attitydförändring hos Säffleambulansen och SOS Karlstad?

- Jag vill inte hänga ut någon utan kan konstatera att vi har olika definitioner av saker och ting. Tidsgränsen på 15 minuter till exempel, när börjar man räkna tiden? Sådana tolkningsmöjligheter vill vi få bort så att patienten snabbt kommer till sjukhus och får den hjälp de behöver.