Ytterligare naturreservat ska skydda unika lavar

Korsviken föreslås bli naturreservat. Detta, bland annat, efter att den akut hotade atlantiska vårtlaven hittats där. När reservatet blir verklighet innebär det att två skyddsområden upprättats i Uddevalla för att skydda den ovanliga laven.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

10 hektar. Det är storleken på det nya naturreservatet strax söder om Ljungskile. På platsen har ovanliga lavar, mossar och skalbaggar hittats. Bland annat har den akut hotade atlantiska vårtlaven hittats i anslutning till området.

– Det är ett rätt så litet område. Huvuddelen är barrskog, men det är även blandat med ädellövskog, säger Johan Jannert, avdelningschef för naturavdelningen på länsstyrelsen.

2014 gjordes Högalidsberget i Forshälla till naturreservat, detta efter att den atlantiska vårtlaven hittats där. Det var då det enda stället i Sverige där den unika laven hittats. Fortfarande är Uddevalla kommun den enda platsen där laven hittats.

Markägaren önskade naturreservat

Bakgrunden till beslutet är att markägaren önskade att området skulle skyddas på grund av de höga naturvärden i skogen.

ANNONS

– Vi tyckte att det höll hög klass med så höga naturvärden att det var befogat med ett långsiktigt skydd av området, säger Jannert.

Att ett område har höga naturvärden innebär att det innehåller ovanlig naturtyp.

– Det kan vara gamla träd, omväxlande skog eller innehålla mycket arter som inte finns på så många ställen i landskapet i dag. Den atlantiska vårtlaven växer i anslutning till området och det är en ovanlig art. Det finns fler arter i området som gör att det har höga naturvärden, säger Jannert.

ANNONS