Uddevallabron stänger för renovering

Isvarningssystemet på Uddevallabron ska ses över. I samband med det stängs bron tidvis av helt under perioden 2 till 5 september. Skyltar visar vad som gäller.