Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Korsningen vid Edingsvägen/Erik Dahlbergsgatan ska byggas om och stängs av för all fordonstrafik vecka 36-48. Gående och cyklister kan ta sig igenom arbetsområdet. Bild: Philippe Boström
Korsningen vid Edingsvägen/Erik Dahlbergsgatan ska byggas om och stängs av för all fordonstrafik vecka 36-48. Gående och cyklister kan ta sig igenom arbetsområdet. Bild: Philippe Boström

Vältrafikerad korsning i Uddevalla stängs av

Korsningen mellan Edingsvägen och Erik Dahlbergsgatan ska byggas om och stängs av för all fordonstrafik under 11 veckor.

Under den första veckan i september inleds arbetet med att göra om korsningen vid Edingsvägen/Erik Dahlbergsgatan. Arbetet innefattar bland annat att en ny gång- och cykelväg kommer att byggas samt att beläggning och trafikljus kommer att bytas ut.

– Styrsystemet för väg- och trafikljus är 40 år gammalt och behöver nu bytas ut, säger Cecilia Wahlskog som är projektledare på samhällsbyggnad i Uddevalla.

Korsningen stängs av för all fordonstrafik utom för de boendes

Det handlar om ett omfattande vägarbete på Edingsvägen/Erik Dahlbergsgatan. En ny gång- och cykelväg kommer att byggas, ytbeläggningen på vägen ska fräsas bort och slingorna i marken som reglerar trafikljusen kommer ersättas och bytas ut mot nya. Därtill kommer tre dagvattenbrunnar att flyttas.

Det innebär att korsningen stängs av för all fordonstrafik fram till måndagen den 23 november.

– Gående och cyklister kommer kunna ta sig igenom arbetsområdet men vi kommer stänga av korsningen för alla bilister utom för dem som bor innanför området, säger Cecilia Wahlskog.

Omledningen kommer innebära en del besvär för bilister under de 11 veckor som arbetet pågår. Bilister som kör till Rimnersområdet från centrum hänvisas till Excersisvägen i stället för Edingsvägen. Arbetet innebär också ett tillfälligt parkeringsförbud på Änggatan, delar av Majorsgatan och delar av Valhallavägen.

Röda markeringar på kartan visar avspärrningarna kring arbetsområdet i korsningen vid Edingsvägen/Erik Dahlbergsgatan. Gröna markeringar visar var det råder tillfälligt parkeringsförbud på Änggatan, Majorsgatan och Valhallavägen Bild: Lantmäteriet
Röda markeringar på kartan visar avspärrningarna kring arbetsområdet i korsningen vid Edingsvägen/Erik Dahlbergsgatan. Gröna markeringar visar var det råder tillfälligt parkeringsförbud på Änggatan, Majorsgatan och Valhallavägen Bild: Lantmäteriet

– Vi kommer att ta vid där vi avslutade arbetet i våras och fortsätta med att förlänga sträckan på södra sidan av Edingsvägen med gång- och cykelvägen, med start i höjd med Änggatan, och vidare genom korsningen Edingsvägen/Erik Dahlbergsgatan som därefter knyts samman med den befintliga gång- och cykelväg som leder till Rimnersområdet, förklarar Cecilia Wahlskog.

En ny delsträcka byggs även från korsningen och söderut på Erik Dahlbergsgatan över bron, där den byggs ihop med befintlig gång- och cykelväg där det tidigare låg en musikaffären.

Enligt Cecilia Wahlström kommer den förbättrade korsningen tillsammans med en komplettering av gång- och cykelvägsnätet leda till en säkrare trafikmiljö. Den sista etappen av gång- och cykelvägen längs Edingsvägen beräknas färdig våren 2021.