Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Keron Sembuya, som är i fyra–femårsåldern tror hans lärare, i Masaka, Uganda, får inte det ekonomiska stöd han behöver till skolgången på grund av att han saknar födelsecertifikat.

Var fjärde barn finns officiellt inte

Var fjärde barn som föds i världen registreras aldrig – vilket i förlängningen kan leda till att de dör i förtid. Barn som saknar födelsebevis riskerar att stängas ute från skolan, kan ha svårare att få vård och kan lättare utnyttjas av vuxna med onda avsikter.

För de boende i slumområdet Bwaise i Kampala i Uganda är resan till ett av de allmänna sjukhusen kostsam. Många kvinnor därifrån föder därför sina barn i vad som med en förskönande omskrivning kan kallas för en privat klinik.

- När man föder på ett allmänt sjukhus så registreras barnet. Men det görs inte på de här privata klinikerna, där du har lokala kvinnor som hjälper blivande mödrar att föda barn, säger Nyombi Jaffar Tazan, som arbetar för den lokala hjälporganisationen Affcad, på telefon till TT.

Ställer till problem

Att leva utan födelsebevis i fattiga Bwaise – som brottas med hiv, prostitution och en ofta daglig kamp för att kunna ställa mat på bordet – gör det kanske varken till eller från under de första åren i ett barns liv. Men på sikt kan det leda till stora problem. Födelsebevis är en förutsättning för att kunna skriva de nationella proven i skolan, eller för att få ut pass eller andra resehandlingar. Det finns också exempel på att minderåriga flickor blivit bortgifta, då föräldrar på jakt efter hemgift ljuger om dotterns ålder.

Joy Lawn är professor vid London School of Hygiene and Tropical Medicine och forskar kring födelseregistrering. Hon tar upp ytterligare en aspekt av problemet med att barn inte registreras vid födseln.

- Vi har omkring 5,3 miljoner spädbarn som är dödfödda eller som dör inom en månad från födseln som varken får födelsebevis eller dödsbevis. Det borde vara oacceptabelt, säger hon.

Att inte registrera barnen är ett sätt för staten att slippa ta ansvar, anser Lawn. Utan data blir det också svårare att kartlägga och i förlängningen att förebygga dödsfallen.

- Om du inte har något papper så räknas du inte. En del anser att det i alla fall inte gick att göra något, men tre fjärdedelar av dem som avlider inom en månad och hälften av de dödfödda hade kunnat undvikas. Många dödsfall beror på infektioner eller brist på rätt omhändertagande.

Anses krångligt

Det finns inte någon direkt koppling mellan fattigdom och bristande registrering. Exempelvis har fattiga Mali lyckats bra, medan betydligt mer välställda Tanzania är i det absoluta bottenskiktet.

Lawn är inblandad i ett projekt där man studerat orsakerna till att så få registreras i landet. En anledning är att registreringen inte görs direkt vid födseln, utan att föräldrarna hänvisas till ett annat kontor dit flera olika papper måste tas med. Krånglet leder till att många struntar i det, trots att både kvinnor och vårdpersonal i studien tycker att det är viktigt.

- 80 procent av barnen i världen föds på sjukhus i dag. Om alla de fick med sig ett intyg när de lämnade sjukhuset skulle det innebära en massiv förbättring.

Behöver göra mera

Enligt FN:s barnfond Unicef hade 230 miljoner barn världen över – 35 procent av alla under fem år – aldrig registrerats 2013. Nu har den andelen minskat till 28 procent. Uganda lyfts enligt nyhetsbyrån AP fram som ett framgångsexempel, där andelen registrerade barn fördubblats från 30 procent till 60 procent från 2011.

- Det är en förbättring. Men vi behöver göra mer för att medvetandegöra och få folk att förstå vikten av att ha ett födelsebevis, säger Nyombi Jaffar Tazan.

Han lyfter också fram en mer existentiell problematik.

- Det handlar också om rätten att veta när man är född. Folk vet inte hur gamla de är och när de är födda, det tror jag är viktigt för en individ att förstå, säger han.