Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Ålfiske förbjuds i tre månader

EU:s fiskeministrar har beslutat om nya regler under 2018 för att skydda den hotade ålen.

Havs- och vattenmyndigheten, Hav, ansvarar för att genomföra EU-beslutet i Sverige.

– Vi föreslår att förbudet för fiske efter ål i svenska kustområden införs mellan 1 november 2018 och 31 januari 2019. Förslaget ska nu ut på remiss och vi hoppas kunna ta ett beslut i maj, säger Ingemar Berglund, avdelningschef på Hav.

De nya reglerna om att förbjuda fiske efter ål i havet under tre sammanhängande månader omfattar alla EU-vatten i Nordostatlanten, inklusive Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Förbudet omfattar inte fiske efter ål som är mindre än 12 centimeter, fiske efter ål i Medelhavet eller fritidsfiske efter ål.

– Sverige har sedan tidigare infört omfattande fiskeregleringar för att reducera fisket och stärka skyddet för ålen på olika sätt, säger Ingemar Berglund.

År 2007 infördes ett generellt förbud för fiske efter ål i Sverige. Om man råkar fånga en ål av misstag är man skyldig att släppa tillbaka den i vattnet. Undantagna från fiskeförbudet är personer som bedriver yrkesmässigt fiske med stöd av särskilt ålfisketillstånd och fiske i vissa inlandsvatten där ålen inte kan vandra ned till kusten på grund av nedströms kraftverk. På västkusten är fisket stoppat och här beviljas inte längre nya tillstånd för fiske efter ål.

2007 antog även EU en förordning för att skydda och stärka beståndet av europeisk ål. Det långsiktiga målet är att minst 40 procent av den mängd blankål som skulle ha producerats i ett av människan opåverkat bestånd ska ha möjlighet att utvandra och chans att överleva.