Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Antal sjukresor ökar – nu ska orsaken utredas

Kostnaden för sjukresor har ökat med 23 miljoner kronor jämfört med förra året. Bara sjuktaxiresorna var mer än 14 000 fler och nu ska orsakerna till förändringen utredas

Första halvåret 2018 så ökade antalet sjukresor och loginätter med 21 223 stycken jämfört med samma period 2017. Antalet innebär en kostnadsökning med 23 miljoner kronor, varav 20 miljoner av dessa är sjukresetaxi och Västtrafiks administrativa kostnader.

Enligt koncernkontorets tjänsteutlåtande så har sjuktaxiresorna ökat med 14 268 resor, medan antal resor med egen bil ökat med 2 029 och tåg och kollektivtrafik ökat med 3 785.

"Kan inte spekulera i orsaker"

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har därför beslutat att ge regionens koncernkontor i uppdrag att analysera orsaken.

– Motsvarande analys genomförs samtidigt i övriga hälso- och sjukvårdsnämnder i regionen. Innan en analys är genomförd kan vi inte spekulera i bakomliggande orsaker, meddelar Sverker Hänel, ansvarig tjänsteman för norra hälso- och sjukvårdsnämnden.

I tjänsteutlåtandet nämns att rapporten om antal sjukresor gjordes innan Västtrafik sa upp avtalet med det taxibolag som efter flera hundra klagomål konstaterades ha allvarliga kvalitetsbrister. Bolaget förlorade 11 av sina 29 avtal med Västtrafiks serviceresor.

Om taxibolaget har betydelse för kostnadsökningen är oklart.

LÄS MER: Hundratals klagomål fick taxibolaget Kronan på fall

Ändrad sjukresetaxa

Tidigare i veckan presenterades förslag för hälso- och sjukvårdsstyrelsen om att ändra egenavgiften för sjukresor, det vill säga den del av resan som patienten själv bekostar.

Det förslag som ligger innebär bland annat en sänkning av avgiften för de som reser kollektivt, och en höjning för de som reser med taxi, egen bil eller flyg.

Men även högkostnadsskyddet bör höjas enligt tjänstemannaförslaget, nuvarande tak är 1500 kronor för en sammanhängande 12-månaders period vilket nu föreslås höjas till 2000 kronor i stället.

Förändringarna ska börja gälla 1 juni nästa år, men än har beslut inte fattats. I november sköt hälso- och sjukvårdsstyrelsen upp beslutet genom en bordläggning, och på sammanträdet tidigare i veckan fattades inte heller beslut.

– Vi har inte tagit något beslut utan återremitterade ärendet och utreder det vidare, berättar Tony Johansson (Mp) vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Förslag på förändringar - sjukresetaxa
Färdsätt Nuvarande egenavgift per enkelresa Förslag på förändrad egenavgift per enkelresa
Sjukresebuss Ronden,kollektivtrafik med buss,tåg, spårvagn, båt 60 kr Sjukresebuss Ronden 0 krÖvrig kollektivtrafik 20 krFri anslutningsresa
Flyg 60 kr 200 kr.Fri anslutningsresa
Egen bil 60 kr 100 kr
Sjukresetaxi,specialfordon,liggande transporter 150 kr60 kr medfärdtjänsttillstånd Sjukresetaxispecialfordon,liggande transporter100 kr för samtliga resande
Barn och ungdomart.o.m. 17 år 150/60 kr Samtliga färdsätt 0 kr för barn ochungdomar t.o.m. 19 år
Ambulans - Barn och ungdomart.o.m. 19 år 150 kr 0 kr
Ambulans - Personer över 85 år 150 kr 0 kr
Ambulans - Personer 20 till 84 år 150 kr 150 kr