Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En utökad smittspårning anses, tillsammans med den utökade testningen, bidra till att minska spridningen av covid-19. Bild: Stina Stjernkvist/TT
En utökad smittspårning anses, tillsammans med den utökade testningen, bidra till att minska spridningen av covid-19. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Därför ska vissa ingå i smittspårningen – trots att de redan haft corona

Personer som har haft covid-19 antas vara immuna mot sjukdomen.
För personer med ett nedsatt immunförsvar är det dock inte lika definitivt, och de ska därför ingå i smittspårningen.
– Då blir till exempel ett antikroppstest svårbedömt, säger biträdande smittskyddsläkare Birgitta Arnholm.

Covid-19 klassas som en allmänfarlig sjukdom, och kring varje bekräftat fall ska det därför smittspåras.

Omfattningen på smittspårningen har i många fall varit begränsad när det nya coronaviruset spridits brett i samhället. Men kring smittade på exempelvis sjukhus och äldreboenden har arbetet varit mer aktivt.

I slutet av juli presenterade Folkhälsomyndigheten en uppdaterad vägledning för hur själva smittspårningen ska gå till. Då framgår att tidigare bekräftade fall, som de senaste sex månaderna haft ett positivt PCR-test eller antikroppstest, kan undantas.

– Bedömningen just nu är att det inte finns några säkra tecken på återinsjuknande, på så sätt att man skulle få en allvarlig sjukdom igen. Därför görs den här bedömningen nu, säger Birgitta Arnholm, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland.

LÄS MER: VGR räknar med att kunna antikroppstesta i egen regi

Antikroppsproduktion kan skilja

Undantaget gäller dock inte alla. Personer som har symptom som kräver vård eller behandling, ska trots allt spåras upp, få information och vid behov testas. Så också personer som är immunsupprimerade – alltså har ett nedsatt immunförsvar.

– Till exempel kan personer i den gruppen helt enkelt inte producera antikroppar, beroende på sin grundsjukdom som är orsaken till deras immunsuppression. Då blir till exempel ett antikroppstest svårbedömt.

Smittspårningen kring covid-19 handlar främst om att hitta personer som eventuellt kan ha smittats av en bekräftat smittad person.

”Bedömning från fall till fall”

Trots att en genomgången infektion tros innebära immunitet mot sjukdomen för det stora flertalet, är kunskapsläget ännu begränsat. Just därför inkluderas även personer som skulle kunna vara särskilt utsatta från början.

– Det finns en stor del människor som har en immunsuppression av ett eller annat slag. Det är väldigt viktigt att de undviker att få covid-19, eftersom de kan vara i ett sämre läge. När det fortfarande kvarstår en viss osäkerhet kring hur man ska hantera detta, är det väldigt viktigt att skydda de personerna extra mycket.

Birgitta Arnholm menar att undantagen spelar en liten roll i smittspårningen i nuläget, men att man får se till varje individ för sig.

– Det måste göras en bedömning från fall till fall. Det är inte riktigt svart eller vitt.