Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

De vill göra fiskehamnarna till en statlig angelägenhet

Den kommunala organisationen med nio kommuner i Bohuslän, Fiskekommunerna, menar att upprustningen och infrastrukturen i Bohusläns fiskehamnar bör vara en statlig angelägenhet.

Fiskekommunerna (från Öckerö i söder till Strömstad i norr) svarar på ett förslag till ny nationell strategi som Jordbruksverket i samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten på uppdrag av regeringen ska ta fram till 2021.

Med den nya strategin vill myndigheterna hantera yrkesfiske, vattenbruk, fritidsfiske och fisketurism efter en gemensam strategi. I dag har Sverige tre separata strategier för de nämnda områdena.

– Det behövs ett nationellt ledarskap för fiskets och vattenbrukets infrastruktur, säger Lars Tysklind (L) som är ordförande för Fiskekommunerna.

Statlig fråga

Han och kommunerna menar att staten bör ta tillbaka ansvaret för hamnarna.

– Små kustkommuner kan inte ta ansvar för hamnar där yrkesfisket kan landa sina fångster. Inte heller kan större investeringar av vatten och avlopp i anslutning till nationellt viktiga industrier läggas på enbart enskilda kommuner.

Fiskekommunerna nämner Scandic Pelagic AB i Ellös på Orust, som är landets största beredningsindustri för att ta emot sill för humankonsumtion.

– I dag finns endast ett fåtal beredningsindustrier och landningshamnar kvar i landet. Det är orimligt att en liten kommun som Orust med 15 000 invånare ska stå för investeringar för att behålla och utveckla en sådan typ av industri när de gäller reningsverk, hamnkapacitet och infrastruktur, säger Lars Tysklind.

Fiskekommunerna uppmanar regeringen att ta ett större nationellt ansvar för både infrastruktur i hamnar och för att säkra livsmedelskedjor inom sjömat. De menar också att nyrekryteringen till yrkesfisket bör underlättas, bland annat med att det blir enklare att få fiskelicens och enklare att köpa upp fiskekvoter.

Underlätta för nyrekrytering

– Det är nästan omöjligt för en ungdom att starta fiskeföretag i dag, med dagens system där fiskekvoter är knutna till fiskefartygs historiska infiskning, säger Krister Olsson vid Fiskekommunerna.

Regeringen bör ta ett större nationellt ansvar för både infrastruktur i hamnar och för att säkra livsmedelskedjor inom sjömat

Lars Tysklind lyfter också behovet av att få tillbaka landningar av det fiske som i dag "är utflaggat".

– Svenska fiskefartyg landar större fiskvolymer utomlands i till exempel Danmark än vad svenska båtar gör här hemma. Vi behöver mer fisk hem till Sverige, för att gynna och säkra mer svensk beredningsindustri, säger Lars Tysklind.

Myndigheterna har tidigare arbetat efter en strategi för yrkesfiske, en för vattenbruk och en för fritidsfiske och fisketurism. Nu har regeringen beställt en ny strategi av Jordbruksverket och HaV, som ska gälla alla fyra områdena i en strategi.

Sedan ska varje område få eget dokument med konkreta åtgärder för hur myndigheterna ska arbeta med mål och förvaltning för att det ska främjande näringarna långsiktigt.