Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Sotenäs invånare är nöjdast med sina vårdcentraler bland Bohusläns kommuner. Sotenäs Vårdcentral är en av de privata aktörerna som invigdes 2009.  Bild: Cathrine Andersson
Sotenäs invånare är nöjdast med sina vårdcentraler bland Bohusläns kommuner. Sotenäs Vårdcentral är en av de privata aktörerna som invigdes 2009. Bild: Cathrine Andersson

Färre nöjda med sin vårdcentral

Lagen om valfrihet skulle förbättra vården genom att den konkurrensutsattes, men en ny rapport tyder på det motsatta, åtminstone när det gäller vårdcentraler.

Sedan lagen om valfrihet infördes 2009 har inte invånarna blivit nöjdare med sina vårdcentraler, det visar en ny studie gjord av Centrum för konsumtionsvetenskap. När verksamheter inom hälsa, omsorg och socialtjänst konkurrensutsattes genom lagen om valfrihetssystem (LOV) skulle effektiviteten öka och väntetiderna minska genom fler vårdcentraler, men enligt SOM-institutets statistik så ha det blivit tvärtom.

En förklaring kan vara att vårdvalssystemets har inneburit mer administrativa kostnader och det har tagit från den verksamhet som är patientnära.

LÄS MER: Färre nöjda med sin vårdcentral

Balans mellan offentligt och privat

Men det skiljer sig åt bland regionens kommuner. Sotenäs invånare har flest nöjda invånare, där fick vårdcentralerna 4,06 i betyg på en femgradig skala, medan Orusts vårdcentraler bara fick nöjdhetsbetyg 2,81.

Men det behöver inte vara de privata aktörerna som lett till att nöjdheten minskat, i stället menar John Magnus Roos, forskare bakom studien, att det är vid en jämn fördelning av privata och offentliga vårdcentraler som flest är nöjda.

John Magnus Roos, forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap på Handelshögskolan i Göteborg.. Bild: Hillevi Nagel
John Magnus Roos, forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap på Handelshögskolan i Göteborg.. Bild: Hillevi Nagel

På Orust är över 90 procent av vårdcentralerna privata medan Sotenäs har mindre än hälften privata vårdcentraler. Både Färgelanda och Munkedal saknar helt privata vårdcentraler men får ändå ett nöjdhetsbetyg på 3,6 respektive 3,4.

2009 var snittbetyget 3,72 på en femgradig skala och 2017 hade motsvarande siffra sjunkit till 3,44. Andelen privata vårdcentraler i regionen har ökat från 42 till 48 procent mellan 2009 till 2017.

Totalt har 27 231 personer i 49 kommuner besvarat enkätfrågan under perioden.

Så nöjda är invånarna med sina vårdcentraler

Kommun Nöjdhet Privat andel Antal invånare

Färgelanda

3,60

0 % 6 592

Lysekil

3,54

42,4 % 14 621

Munkedal

3,40

0 % 10 423

Orust

2,81

92,6 % 15 108

Sotenäs

4,06

47,4 % 9 073

Strömstad

3,45

77,6 % 13 218

Tanum

3,83

41,2 % 12 763

Uddevalla

3,81

25,5 % 55 763

Nöjdhet med vårdcentral. Frågan som besvarats: Vad anser du om servicen i den kommun där du bor på följande områden? – Vårdcentral. Svarsalternativen är en femgradig skala (1 = mycket missnöjd, 2 = ganska missnöjd, 3 = varken nöjd eller missnöjd, 4 =ganska nöjd, 5 = mycket nöjd) samt alternativet ”ingen uppfattning”.

Centrum för konsumtionsvetenskap undersöker invånarnas nöjdhet med Västra Götalandsregionens vårdcentraler sedan 2009. Studierna bygger på SOM-institutets årliga västsvenska SOM-undersökningar 2009-2017.