Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Försäkringskassan. Bild: Ronny B Nilsson
Försäkringskassan. Bild: Ronny B Nilsson

Fler handläggare – då ökade avslagen för sjukförsäkrade

De som förlorar sin sjukpenning har ökat kraftigt de senaste åren. Men det finns stora regionala skillnader, i Västra Götalandsregionen är ökningen drygt fem procent på bara fyra år.

Det har skett en kraftig ökning av personer som får sin sjukpenning indragen efter dag 180 i hela landet, enligt Inspektion för socialförsäkringar, Ifs. I Västra Götalandsregionen har andelen gått från att 0,5 procent 2014 till 5,8 procent 2017. Men det finns stora regionala skillnader, i till exempel Norrbottens län är andelen personer som fått avslutat ärende hos Försäkringskassan 2017 23 procent. Att det skiljer sig så stort mellan regionerna kan bero på vad det är arbeten som finns tillgängliga på den lokala arbetsmarknaden, konstaterar Ifs i sin rapport.

Cecilia Udin, Försäkringskassans nationella samordnare för sjukförsäkringar, menar att ökningen av indragen sjukpenning beror på flera saker. Men främst handlar det om regeringsuppdraget de fick 2015.

Cecilia Udin, Försäkringskassans nationella samordnare för sjukförsäkringar.. Bild: Försäkringskassan
Cecilia Udin, Försäkringskassans nationella samordnare för sjukförsäkringar.. Bild: Försäkringskassan

– Vi fick resurser till fler handläggare och har då hunnit göra de utredningar som vi ska göra i tid på ett bättre sätt. Om vi då ger avslag så är det antingen arbetsgivaren som är ansvarig att kunna ge personen arbete som den klarar av, eller om den enskilde inte går tillbaka till sin anställning så är det stöd och hjälp från arbetsförmedlingen som gäller om den enskilde vill, berättar hon, och menar att de bara kan förhålla sig till det uppdrag och den lagstiftning som de har.

– Först och främst måste vi få in läkarintygen, sedan är det vår uppgift att väga läkarens utlåtande mot vad den försäkrade kan arbeta med.

200 miljoner mer till handläggare

Den främsta ökningen man ser är vid prövningen efter ett halvår.

– Egentligen infördes det redan 2008 att vi skulle pröva de försäkrades arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden dag 180. Men att man märker en ökning av avslagen först senare när vi fått fler handläggare och hinner utföra prövningarna i tid, säger Cecilia Udin.

En annan skillnad, som infördes i somras, är också arbetsgivarens skyldighet.

– Sedan 1 juli 2018 så ska arbetsgivaren redan dag 30 sätta upp en plan för hur arbetstagaren ska kunna komma tillbaka till arbetet, säger Udin, och pekar på arbetsgivarens rehabliteringsansvar.

Regeringsuppdraget innebar "att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess och bidra till att den stigande sjukfrånvaron bryts”. Målet var att få ner sjukpenningtalet till 9,0 dagar per person 2020, men siffran 9,0 dagar togs bort efter valet 2018.

Totalt fick Försäkringskassan 200 miljoner kronor mer för att anställa fler handläggare, hur många fler handläggare det lett till i slutändan är dock oklart.