Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Hög ohälsa bland äldre i Västra Götaland och Halland

Psykisk ohälsa är vanligare hos personer över 65 år jämfört med personer mellan 18 och 64 år. Västra Götaland och Halland hamnar på andra och tredje plats på listan med högst andel äldre i landet som fått vård för psykisk ohälsa.

Högst andel äldre som behandlats för psykisk ohälsa finns i Kronoberg tätt följt av Västra Götaland och Hallands län. Nästan fyra av tio över 65 år har fått vård för psykisk ohälsa i Västra Götaland och Kronoberg. Motsvarande siffra för Norrbotten, som har lägsta andel i landet, är tre av tio. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

I snitt har en tredjedel av landets invånare över 65 år har vårdats för psykisk sjukdom inom sluten eller öppenvården inom psykiatrin eller använt psykofarmaka.

Vill lyfta frågan

Syftet med rapporten är att lyfta frågan om psykisk ohälsa bland äldre hos landsting och kommuner. 2016 hade 34 procent av alla över 65 år vårdats för psykisk sjukdom eller använt psykofarmaka. I gruppen med personer mellan 18 och 64 år var andelen 17 procent. Kalle Brandstedt är Socialstyrelsens utredare.

– Jag reagerade över att vi fann en väldigt hög förekomst av ohälsa bland de äldre relation till den yngre gruppen. Den visar också att den psykofarmaka som skrivs ut till äldre skrivs ut i hög grad inom vanliga primärvården och inte av specialister, som i den gruppen yngre, säger han.

Det finns alltså en hög förekomst av hög psykisk ohälsa bland äldre om man ser till vård och förskrivning av läkemedel. Trots det visar Socialstyrelsens rapport att äldre skattar sin psykiska hälsa som bättre än personer som står mitt i livet.

Skattar hälsa som bättre

– De uppger att de har mindre besvär av ängslan, oro och ångest jämfört med yngre och en lägre andel bland de äldre uppger att det haft tankar på att ta sina liv. Vi tror därför att metoderna för att mäta den självupplevda psykiska ohälsan inte är optimerade för äldre, säger Kalle Brandstedt.

Suicid är också vanligare hos äldre, främst män, än i gruppen 20–64 år. I gruppen män över 65 år är det cirka 23 per 100 000 invånare som tar sitt liv jämfört med med cirka cirka 19 i gruppen män 20–64 år. Motsvarande siffra bland män i åldern 80–84 år cirka 34 per 100 000 invånare.

Statistiken över vilken vård som äldre och yngre fått 28 dagar före suicid visar att äldre i större utsträckning vårdats inom den somatiska vården, medan personer i åldersgruppen 18–64 år i högre grad vårdats inom psykiatrin.