Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

På fredagen kom beslutet: Högsta domstolen tar inte upp målet om Västlänken. Bild: Henrik Montgomery/TT
På fredagen kom beslutet: Högsta domstolen tar inte upp målet om Västlänken. Bild: Henrik Montgomery/TT

Högsta domstolen: Inget prövningstillstånd för Västlänken

Målet om Västlänken kommer inte att tas upp i Högsta domstolen. Domstolen meddelade på fredagen att man inte ger prövningstillstånd i fallet.
– Det går inte att överklaga beslutet, det är slutligt, säger Chris Stattin-Larsson, justitiesekreterare.

På fredagsmorgonen meddelade Högsta domstolen att man har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd i målet om tillstånd att anlägga järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har tidigare gett Trafikverket grönt ljus till Västlänken, vilket överklagades till Mark- och miljööverdomstolen.

Där beslutades det att inte ge prövningstillstånd i målet, med undantag för ett villkor.

Flera enskilda, bolag och föreningar överklagade det beslutet i maj och juni 2018 till Högsta domstolen, som på fredagen alltså meddelade att målet inte tas upp.

– Högsta domstolen har gjort en noggrann genomgång av målet. Efter det och efter föredragning för tre justitieråd har Högsta domstolen beslutat att inte bevilja prövningstillstånd, säger Chris Stattin-Larsson, justitiesekreterare vid HD, och fortsätter:

– Det betyder att beslutet i Mark- och miljödomstolens står fast.

Går det att överklaga?

– Nej, det går inte att överklaga HD:s beslut, det är slutligt, säger Chris Stattin-Larsson.

Parter som överklagade var bland annat varit Partistyrelsen för Sjukvårdspartiet Västra Götaland, Föreningen Göteborgs Kultur- och Miljöarv, Föreningen Trädplan Göteborg och Götiska förbundet.

Skälen till att inte ge prövningstillstånd

Som skäl till varför domstolen inte tar upp målet skriver HD att Partistyrelsen för Sjukvårdspartiet Västra Götaland inte har överklagat mark- och Miljödomstolens tillståndsdom och har därmed inte rätt att överklaga Mark- och miljööverdomstolens beslut.

Dessutom skriver man att Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd om "det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen."

Efter att ha gått igenom material har det dock "inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd".

Motparter i överklagandet har varit Staten genom Trafikverket, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgs kommun, Miljö- och klimatnämnden i Göteborg och Mölndals kommun.