Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Chefen för polisen i Storgöteborg Erik Nord.

"I region Väst har vi en särskild kommendering"

Säkerhetspolisen har inlett en brottsutredning om förberedelse till terrorbrott. Men det finns inga konkreta hotmot Västsverige.

Strax efter klockan 17 på onsdagseftermiddagen svarar chefen för polisen i Storgöteborg Erik Nord på GP:s fråga vad den förhöjda hotbilden i Sverige, från 3 till 4 på en 5-gradig skala, betyder för Västra Sverige:

- I region Väst har vi en särskild kommendering som leds av polismästaren Niklas Hallgren. Det här berör alla polisområden, förstås. Men den som svarar på frågor är Niklas Hallgren eller hans presstalesmän.

Erik Nord säger att polisen har lämnat information till sina samverkanspartner.

- För min del innebär det Göteborgs kommun. Att informera de andra kommunerna inom ansvarsområdena har jag fått hjälp med. Informationen är hyfsat knapphändig beroende på att det är knapphändiga uppgifter.

Beslutet att höja hotnivån baserades på underlag från Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT), som ansvarar för att ta fram hotbildsbedömningar för Sverige och svenska intressen utomlands.

Enligt polisens presstalesman i Polisregion väst, Stefan Gustafsson, finns det ingen direkt hotbild i Västsverige.
- Vi kvarhåller ingen personal för att ligga i beredskapsläge, absolut inte. Vi har inga hotbilder mot någonting i regionen, säger han till Bohusläningen.

Däremot ska man öka bevakningen på "publika strategiska mål", och det kan få till följd att fler poliser syns på vissa platser. Exakt vilka platser det handlar om kan inte Stefan Gustafsson uttala sig om.
- Om man ser på det som hände i Paris så har terroristerna slått till mot publika mål, där det finns mycket folk. Men vi har ingen plats som är mer utsatt än någon annan.

Den strategiska hotbedömningen vilar dels på vad som är känt i nuet, dels på möjlig framtida utveckling. Den väger också in händelser och skeenden i omvärlden som kan driva på eller minska avsikten eller förmågan att utföra attentat mot Sverige. Hotnivån bedöms löpande och kan komma att förändras, förklarar Säpo i ett pressmeddelande.

Ett av skälen till höjningen är att Säkerhetspolisen har tagit emot konkret information och gjort bedömningen att vi måste agera inom ramen för vårt kontraterrorarbete.

Just nu, heter det, är det fullt fokus på det operativa arbetet.

Chefsåklagaren vid Riksenheten för säkerhetsmål har inlett en förundersökning gällande förberedelse till terroristbrott. Förundersökningssekretess råder.

Säkerhetspolisen har vidtagit en rad egna operativa åtgärder och vi fokuserar nu på det arbetet. Vi kan inte berätta om detaljer kring detta eftersom vi inte avslöjar detaljer kring enskilda personer eller vårt operativa arbete.

"Vi har ett direkt samarbete med Polismyndighetens Nationella Operativa Avdelning och hänvisar till Polisen för information om polisiära åtgärder. Polisen har gjort bedömningen att allmänheten tills vidare inte påverkas av de polisiära åtgärderna", skriver Säpo.

Bakgrunden är att Islamiska staten, IS (även kallad ISIL), sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa.

"Både underrättelser samt nyligen genomförda attentat pekar i riktningen att ISILs avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa. Enstaka individer kan möjligen komma att inspireras av genomförda attentat."

Säpo skriver också Sverige har ett stort antal personer som återvänt efter att ha deltagit i strid i Syrien och Irak. Ytterligare fler finns på plats och kan återvända till Sverige.

Här kan du läsa direktrapporteringen om terrorhotet.