Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Ivo riktar kritik mot ambulanssköterska

En ambulanssköterska får kritik av Ivo efter att i flera fall inte dokumenterat några medicinska bedömningar efter utryckningar.

I fyra fall under 2016 och 2017 har en ambulanssköterska i Nu-sjukvården inte skrivit något om vad för bedömningar eller övervägande sköterskan gjort vid utryckningar. Det enda som har registrerats är den tid som ambulanssköterskan befunnit sig på platsen.

Enligt sköterskans egna yttrande så minns hen inte alla uppdragen, men att det däremot framgår i journalen att det inte gjorts någon medicinsk bedömning. Ivo menar dock att det måste gjorts någon form av bedömning eftersom patienterna inte tagits med i ambulansen.

I ett av fallen sköterskan kommer i håg så hänvisades patienten till polis i stället, eftersom patienten var "överförfriskad". Men Ivo är kritisk till att det helt saknas dokumentation om hälsotillståndet, oavsett om det var ett fall för polisen.

"Inte någon tid för att slutföra uppdraget"

Ambulanssköterskan menar att tiden inte finns för att dokumentera i ambulansjournalen när patienten inte körs till en vårdinrättning.

"I de fall som en patient lämnas hemma, föreslås annan vård än akutvård eller annat transportsätt finns det inte någon tid för att slutföra uppdraget och skriva i ambulansjournalen. Under ett arbetspass kan ett ganska stort antal oavslutade uppdrag ha samlats", skriver ambulanssköterskan i sitt yttrande.

Men enligt ambulansorganisationen så kan de antingen dokumentera på övertid eller snarast vid nästa arbetspass. Men sköterskan är kritisk: Det kan inte krävas att man ska slutföra sina uppdrag på tid utöver sin ordinarie arbetstid, står det i yttrandet.

Enligt Ivo:s beslut så har vårdgivaren vidtagit åtgärder genom samtal om dokumentation, följsamhet till riktlinjer och rutiner, de ser därför inga skäl till att utreda ärendet vidare.