Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Klart med coronaersättning till NU-sjukvården

Närmare 100 miljoner kronor i särskilt coronabidrag – det står det klart att NU-sjukvården kan räkna med från regionen. Men sjukhusdirektör Björn Järbur efterlyser tydligare besked från de ansvariga politikerna.

Under 2020 beslutades om flera stora, riktade statsbidrag till regioner och kommuner för att möta merkostnaderna som uppstått på grund av coronapandemin. För Västra Götalandsregionen innebar det ett tillskott på drygt 1,2 miljarder kronor. I veckan har regionstyrelsen beslutat om fördelningen av pengarna.

För NU-sjukvårdens del innebär det 33,4 miljoner som ersättning för sjuklönekostnader, 6,8 miljoner som ersättning för krisstöd till hälso-och sjukvårdens personal och 99,5 miljoner i statsbidrag för covid-19 enligt den kostnad som redovisats. Till det kommer 44,6 miljoner i regionbidrag/driftbidrag.

Totalt väger det upp NU-sjukvårdens underskott för 2020 på 184,3 miljoner kronor.

– Huvuddelen av vårt tapp under 2020 är på intäktssidan på grund av färre sökande patienter. Sedan har vi förstås också haft ökade kostnader på grund av covid-19, säger Björn Järbur, sjukhusdirektör för NU-sjukvården.

När pandemin sedan svepte in över Västsverige stod det snart klart att vården stod inför extraordinära utmaningar. Covidvården är personalkrävande och medför specialkostnader.

– Vi har tagit in hyrpersonal och haft specialkostnader för exempelvis högflödesmaskiner. Dessutom är det en jättestor ökning av kostnader för skyddsutrustning.

Planerad vård sköts på framtiden samtidigt som sjukvården tvingades ställa om till pandemivård. Resultatet för de flesta regionala sjukhus blev att kostnaderna ökade, intäkter minskade och planerade sparåtgärder för att få en ekonomi i balans fick sättas på paus. För NU-sjukvården ser det ändå hyfsat ut, enligt Björn Järbur.

– Av alla de olika sjukhusförvaltningarna har vi kommit väl ut. Vi är nästan i mål med att ha ekonomi i balans. Frånsett effekterna av covid-19 hade vi ett underskott på 44,6 miljoner som nu kompenseras med regionbidrag.

Betyder det att NU-sjukvården går in i 2021 med ett ”rent blad”?

– Det vore väldigt bra om det var så, säger Björn Järbur.

Alla sjukhus hade underskott 2019 och beslutet är att det ska betalas tillbaka. För NU-sjukvården innebär det en återbetalning på nästan 100 miljoner kronor som var tänkt att betalas tillbaka under en treårsperiod, alltså 33 miljoner per år. På grund av coronapandemin sköts återbetalningen för 2020 in.

– Nu har vi fått signaler om att vi inte heller ska räkna med återbetalning 2021. Då innebär det att vi ska betala tillbaka hela 2019 års underskott 2022. Det vore bra att på ett tydligt sätt att ge oss besked om vad som gäller. Bara vi vet vad som gäller kan man alltid förhålla sig till det, säger Björn Järbur.

Det beskedet kommer dock dröja några veckor till enligt Jonas Andersson (L), hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande.

– Regionstyrelsen behandlar årsredovisningarna i mitten av februari. Jag tänker mig att vi kommer behöva behandla frågan om återbetalning av underskottet samtidigt med bokslutet. Därefter kan vi ge besked.