Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Läkare får legitimation indragen

Under flera år har en hyrläkare flertalet gånger kritiserats av Inspektionen för vård och omsorg. Nu har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutat att återkalla läkarens legitimation.

Sedan 2012 har en läkare som bland annat arbetat på en vårdcentral i Bohusläningens område varit föremål för flertalet anmälningar till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. I vintras rekommenderade Ivo därför att läkaren skulle bli av med sin legitimation, alternativt få en prövotid på tre år.

Läkaren har arbetat som hyrläkare på bemanningsföretag och de anmälda fallen kommer från flera delar av landet.

Efter en tid på Gotland 2014 gick vårdgivaren igenom de journaler som hyrläkaren haft hand om och upptäckte att det behövde vidtas åtgärder för 100 patienter.

Ytterligare en vårdgivare konstaterade att ett femtiotal av hyrläkarens patienter behövde en ny bedömning efter att läkaren slutat. En vårdcentral skriver i sin anmälan att "läkaren visar ofta på ett påtagligt ointresse för att försöka ta reda på orsaken till patientens besvär".

Anses "grovt oskicklig"

Nu konstaterar hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Hsan) att läkaren under lång tid varit grovt oskicklig och har gjort en lång rad fel i omhändertagandet av patienter. Bland annat handlar det om metoder inte skett i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, som när läkaren rekommenderade en patient med bölder i ansiktet att badda med konserveringsmedel.

Läkaren har också misskött akut omhändertagande av diabetes, med risk för livshotande komplikation. Läkaren har dessutom felaktigt meddelat fyra patienter med förhöjda PSA-värden, något som kan indikera prostatacancer, att provtagningarna utfallit normalt. Utöver direkta felaktigheter i omhändertagandet av patienter har läkaren misskött journalföringen.

Hsan konstaterar i sitt beslut att läkaren visat på omfattande medicinska brister kring sjukdomar som är vanliga inom primärvården såsom diabetes typ 2, högt blodtryck, obstruktiva lungsjukdomar, depression, sköldkörtelsjukdomar och blodig urin.

Läkaren har haft chans att yttra sig men har inte hört av sig till Hsan. Läkarens legitimation återkallas omedelbart.

Beslutet kan överklagas.