Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

En medveten satsning på skolorna i Orust kommun har lockat många behöriga lärare till Orust kommun. Bild: Lasse Edwartz

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Lärartätheten minskar men Orust i topp i vårt område

Skillnaderna är stora när det gäller antalet behöriga lärare i Västra Götalands län. 83 procent av lärarna i grundskolan Orust kommun är behöriga och det innebär en förbättring jämfört med föregående år. Andelen behöriga lärare sjunker i 31 av 49 kommuner. Sämst ser det ut i Mellerud.

I december 2018 var lärarbehörigheten i samtliga kommuner Västra Götalands län 71 procent och det är över snittet i Sverige. Den framtagna siffran visar hur många lärare i procent som hade lärarlegitimation och behörighet att undervisa i minst ett ämne.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Orust kommun ligger i topp när det gäller behöriga lärare i Västra Götalands län. Framgången beror, enligt Veronica Almroth (L), ordförande i Utskottet för lärande på Orust, bland annat på att det är en bra arbetsmiljö på skolorna i kommunen. Men hon säger att kommunen även lyckats rekrytera bra chefer och har en lönenivå som lockar.

– Dessutom ligger vi i framkant när det gäller datorisering och är bra på att använda olika statsbidrag till olika typer av projekt. Det är något som uppskattas av personalen.

Alexander Hutter (S), vice ordförande i utskottet, vill även lyfta fram de satsningar som gjorts på renovering och nybyggen av skolor i Orust kommun

Satsningar har gett resultat

Tillförordnade skolchefen Carl- Göran Strutz konstaterar att skolsatsningar är ett prioriterat område i Orust kommun.

– De satsningar som har gjorts på personal har också inneburit att det varit lätt att rekrytera behöriga lärare. De som söker en tjänst som lärare vill gärna ha kollegor med behörighet och kompetens.

Det ser mörkare ut i flera andra kommuner. Mellerud ligger lägst i regionen. Där är endast 55 procent av lärarna behöriga.

Andelen behöriga lärare i Munkedals kommun har minskat med närmare sex procentenheter jämfört med föregående läsår. Men Karin Blomstrand (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Munkedal, ser ingen anledning till oro efter att kommunen har analyserat siffrorna.

– Samtliga rektorer var med på senaste mötet i nämnden och det besked jag fick var att det inte är några problem när det gäller rekryteringen av personal.

Trots en minskning från föregående läsår ligger Munkedals kommun på plats nummer nio i regionen när det gäller andelen behöriga lärare.

– En anledning till minskningen är de förändringar som gjorts på skolorna i norra delen av kommunen. Dessutom är det några lärare som slutat och det har påverkat siffrorna negativt. Men det är inte så dramatiskt som det ser ut.

Saknas 65 000 utbildad personal

Av de sammanlagt 12 823 heltidstjänsterna i grundskolan i Västra Götalands län motsvarande 14 849 lärare var det 9 154 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

"Det är förödande att andelen behöriga lärare på skolor runtom i landet skiljer sig så påtagligt åt. Det leder till en pedagogisk segregation som försämrar likvärdigheten och drabbar elevernas rätt att undervisas av utbildade, behöriga lärare", säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i ett pressmeddelande.

De siffror som redovisas gäller för läsåret 2017/2018. Siffrorna visar att Storfors hade landets högsta lärarbehörighet med 89 procent och att Ljusnarsberg har den lägsta lärarbehörigheten med 39 procent.

Idag saknas närmare 65 000 utbildade lärare, förskollärare och skolledare. Till år 2035 är SCB:s prognos att det kommer saknas närmare 80 000 lärare.

Så många lärare är behöriga i din kommun.

Uddevalla: 69 procent, oförändrat från föregående år.

Färgelanda: 66 procent, oförändrat från föregående år.

Lysekil: 72 procent, minus tre procentenheter från föregående år.

Munkedal: 76 procent, minus sex procentenheter från föregående år.

Orust: 83 procent, plus tre procentenheter från föregående år.

Sotenäs: 72 procent, plus två procentenheter från föregående år.

Strömstad: 62 procent, oförändrat från föregående år.

Tanum: 69 procent, plus fyra procentenheter från föregående år.