Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Marit Hesse (M) ordförande för NU-sjukvårdens styrelse

"Måste förhålla oss till budget"

Regionens politiker ser inte att det finns några alternativ till nedskärningarna inom NU-sjukvården.
– Vi har en budget vi måste förhålla oss till, säger Marit Hesse, ordförande för NU-sjukvårdens styrelse.

Oron inför nedskärningar inom NU-sjukvården är påtaglig i mejlkorrespondensen som skett mellan anställda, chefer och politiker. Ordförande för NU-sjukvården har tagit del av Thomas Ranch brev.

LÄS MER: Läkarnas oro - köerna kommer öka

– Han lyfter en viktig aspekt i och med hur man gör timuträkning för medarbetare, att allt arbete som utförs inte syns i statistiken. Vi som politiker har inte hela bilden av arbetet och det borde man se över. Samtidigt så måste vi se till att hålla budget, och det gör vi inte i dag.

Har ni sett till konsekvenserna för patienter inför nedskärningarna?

– Jag är inte med på detaljnivå och tar inga beslut om vilka eller var man ska ta bort personal. Men vi diskuterar såklart alltid konsekvenser i verksamheten och vår grundtanke är att detta inte ska påverka vården utan att vi ska kunna effektivisera arbetet med att se över rutiner.

Anställt personal utöver budget

Anledningen till budgetunderskottet är att ni anställt för många, vem ansvarar för det?

– Det kan jag inte svara på. Verksamhetscheferna tar beslut om att anställa och kanske har det funnits en bild av att producerar man mer så får man mer pengar, men så fungerar det inte. Vi har en budget som vi måste förhålla oss till och just nu har vi ett underskott på 105 miljoner kronor.

Tycker du att ni har rätt budget idag?

– Vi har redan fått ett stort tillskott, men sjukvården är ett svårt system. Dels ska man förhålla sig till befolkningsmängden, men samtidigt så har du rätt att söka vård var du vill. Det innebär att det är svårt att budgetera för verksamheten i förväg. Där har vi fått beskedet att det "löser ut sig med tiden" - men det är inget vi har sett än.

LÄS MER: 310 tjänster bort från Nu-sjukvården

En komplex fråga

Revisonsenheten följer ekonomin för samtliga sjukhus i regionen, uppdraget är att se till så styrelserna tar beslut som syftar till att verksamheten levererar inom de tilldelade ramarna. Men också att den har en bra internkontroll så att man tidigt ser när det görs avvikelser.

Följer man riktlinjerna i styrelserna när man anställer mer personal än vad man har budget för?

– Det är en svår fråga, men ska man hårdra det ur revisionens perspektiv, så nej. Men det är en jättekomplex fråga där styrelsen dels måste förhålla sig till att utföra verksamheten inom budget men samtidigt ska förhålla sig till hälso- och sjukvårdslagen. Det är det etiska dilemmat, säger revisonsdirektör Vilhelm Rundquist.

Sjukhusen arbetar inte på fullmäktiges uppdrag, utan beställare av sjukhusens uppdrag är Norra hälso- och sjukvårds nämnden.

Vem är då ansvarig för när budgeten inte hålls eller om patienter inte får vård?

– Styrelserna arbetar på beställning från regionfullmäktige, om pengarna tar slut innan året är slut så ska de gå till beställaren och fråga vad de ska göra. Det är fullmäktige som ska ta beslutet hur man går vidare. Ansvarsfrågan är därför inte helt enkel.

LÄS MER: Facket: Risk för misstag kan öka

"Sjukhusens styrelse och ledning bär ansvaret"

Jonas Andersson (L) ordförande för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen menar att samtliga sjukhus i regionen har fått tillskott i budgeten.

– Intäkterna har ökat med 20 procent mellan 2014 och 2018. Problemet är att kostnaderna ökat ännu mer.

Vem anser du har ansvaret för att man inte hållit budget?

– Det är sjukhusets styrelse tillsammans med dess ledning som träffat en vårdöverenskommelse om vilken vård och hur mycket vård de ska producera, samt för vilken ersättning. Utifrån de förutsättningarna har de ansvaret för verksamheten och ekonomin.