Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Nästan hälften av alla vårdcentraler i Västra Götaland utan vaccin

Nästan hälften av alla vårdcentraler i regionen väntar fortfarande på sin första leverans. Samtidigt hade Din Klinik i Göteborg fram till förra veckan nästan fått en tiondel av alla doser. För Achima Care Uddevalla vårdcentral har inga doser ännu kommit.

Förra veckan avslöjades hur vårdcentralen Din Klinik i Göteborg vaccinerat över 100 personer utanför fas 1 – med Västra Götalandsregionens tillåtelse.

Reaktionerna har varit många från västsvenskar som är upprörda över att de själva, eller deras anhöriga, blivit omsprungna i vaccinkön.

LÄS MER: Thomas Hesselroth: ”Hur kan deras liv vara värt mer än mitt”

Fem veckor efter att Din Klinik fått sin första vaccinleverans är det nämligen ett faktum att personer i fas 1 fortfarande väntar på sin tur. Många med hemtjänst, och andra vuxna i samma hushåll, är alltjämt ovaccinerade samtidigt som det finns oro för en tredje coronavåg.

Kartläggning av vaccinleveranser

Vårdcentralernas ansvar i fas 1 är just att vaccinera personer med hemtjänst. En kartläggning har gjorts hur vaccinet fördelats mellan Västra Götalands drygt 200 vårdcentraler.

Genom kartläggningen framgår tydligt hur leveranserna till Din Klinik utmärker sig – trots att det finns 152 andra vårdcentraler som totalt sett har fler listade patienter.

Vecka 3 levererades 620 doser till Din Klinik, enligt regionens statistik. Personerna som vaccinerades då skulle förra veckan få sin andra dos, och ytterligare 744 doser levererades till vårdcentralen.

– Då fick de säkert ut så mycket doser första gången också. De har inte fått ut några nya dos ett nu, utan bara dos två, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Anledningen till att leveransen tycks ha blivit ännu större beror, enligt Kristine Rygge, på att man numera räknar att varje flaska med Pfizer/Biontechs vaccin innehåller sex doser. Tidigare räknade man att flaskorna innehöll fem doser.

Totalt har alltså 744 personer kunnat vaccineras hos Din Klinik, tack vare Västra Götalandsregionens fördelning, om allt vaccin kommit till användning.

Vaccinsamarbete i Trollhättan

Endast en annan vårdcentral har fått en vaccinleverans i samma storleksordning som Din Klinik: Närhälsan Källstorp vårdcentral i Trollhättan.

Där handlar det dock om att sex av sju vårdcentraler i Trollhättan samarbetar med en gemensam vaccinationscentral och mer samordnade leveranser.

Leveransen till Trollhättan är visserligen inte liten i sammanhanget men vårdcentralerna är ändå inte klara med fas 1 än, enligt Amira Donlagic, verksamhetschef på Närhälsan Källstorp.

– Det krävs att vi får tillgång till större vaccinleveranser. Just nu är det duttar med hundratals doser, så det är inte jättemycket. Men det är inga problem att vaccinera när vi väl får vaccinet – det går ju undan väldigt bra.

Sedan vecka 3 har volymerna på leveranserna varierat kraftigt till Trollhättan, vilket försvårar bemanningen. Häromveckan behövde vårdcentralerna också ringa återbud till 300 patienter på grund av förseningar.

– Det är klart att det skapar extra arbete.

Vaccin på Din Klinik utmärker sig

I övrigt har de allra flesta leveranserna inom regionen bestått av max 100 vaccindoser.

Kristine Rygge menar att Din Klinik fick sin stora leverans av praktiska skäl: Vaccindoser med kort hållbarhet behövde användas, sedan de blivit över efter vaccination på äldreboenden.

Samtidigt saknades en tillräcklig struktur på samordningen och man använde därför de direktkontakter som redan fanns, menar hon.

– Helt i början var det viktigt för oss att bara få ut vaccinet, och då fick vi ta de vårdcentraler som vi fick tag i.

Fram till förra veckan hade över hälften av alla vårdcentraler i Västra Götaland fortfarande inte tilldelats en enda vaccindos.

Hur kommer det sig att det ser ut så?

– Vi har fördelat de vacciner vi har till alla vårdcentraler vi haft möjlighet att ge till. Förutom den första veckan, då vi inte hade strukturen, har vi fördelat ut enligt åldersprioritering. Då är det så att det kan finnas vårdcentraler med många listade patienter men få äldre, och då kommer de längre ner på listan nu. Förhoppningsvis kan vi inom loppet av några veckor vara i fas även där.

Västra Götaland i fas 1

Patienter tillhörande vissa vårdcentraler kan ha fått vaccin utan att det syns i regionens statistik. Doser som blivit över efter kommunens vaccination på särskilda boenden kan nämligen ha getts till personer med hemtjänst.

– Så för oss är det väldigt svårt att säga exakt hur många doser som har gått dit.

Kristine Rygge betonar att Västra Götalandsregionen fortfarande befinner sig i fas 1. Ingen vårdcentral har alltså ännu fått vaccin som ska ges till andra grupper än personer med hemtjänst och deras hushållskontakter.

– Som invånare ska man tänka, och vara medveten om, att det är vi i VGR som fördelar vaccinet. Det är inte vårdcentralerna själva som får välja om de får vaccin, och de får heller inte välja vilket vaccin.

Fjärdedel av vaccinet till Göteborg

Statistiken visar hur vaccinleveranserna till vårdcentraler helt uteblev sista veckan i januari, vilket berodde på förseningar hos Pfizer/Biontech.

De senaste tre veckorna har omkring 5 000 doser per vecka avsatts för vårdcentralernas vaccination inom hemtjänsten.

Drygt en fjärdedel av alla doser har gått till vårdcentraler i Göteborgs kommun, och såväl privata som offentliga vårdcentraler har fått leveranser.

Den här veckan får 85 vårdcentraler cirka 60 doser var. Fördelningen baseras på hur många listade patienter över 85 år som är ovaccinerade. Flera vårdcentraler får därmed sin första vaccinleverans.

Samtidigt har ytterligare omkring 80 vårdcentraler inte alls kommit i gång med vaccinationen, och det är enligt Kristine Rygge ännu oklart när de kan ha fått sina första doser.

– Hade jag kunnat spå det hade jag kunnat lösa den här logistiken på ett, två, tre.

Känner du att fördelningen hittills har fungerat på ett rättvist sätt?

– Vi kunde ha löst det första bättre, med den ostrukturerade tilldelningen. Det är klart – om vi tittar tillbaka på den skulle vi ha fördelat det på ett annat sätt.

Utöver det menar hon att man prioriterat rätt.

– Samtidigt har jag full respekt och förståelse för all frustration som finns hos vårdcentraler som ännu inte fått vaccin, och hos invånare som fortfarande – tålmodigt får jag ändå säga – väntar på sitt vaccin.