Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

NU-sjukvården går upp i förstärkningsläge

NU-sjukvården går upp i förstärkningsläge för att hantera kommande situationer.
– Särskilt infektionssjukvården och intensivvården kommer att bli hårt prövad, säger NU-sjukvårdens kommunikationschef Niklas Claesson.

Stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge heter de tre nivåerna som tar plats på krisberedskapsskalan. De fyller olika funktioner och för varje steg på skalan får sjukvården mer mandat att ta egna självständiga beslut.

I stabsläget inom sjukvården förkortas beslutsvägarna. Inom NU-sjukvården har det inneburit att en grupp utgjort en sjukhusledning som kunnat ta beslut och planerat åtgärder så det ska kunna gå fortare att ta beslut. Nu har NU-sjukvården gått upp i förstärkningsläge vilket innebär att NU-sjukvården får fler mandat att exempelvis förändra personalen arbetsschema.

– Vi kan förvänta att NU-sjukvården längre fram kommer vara i en situation där nuvarande kapacitet inte kommer att räcka till. För att möta en sådan situation har NU-sjukvården höjt beredskapen en nivå, från stabsläge till förstärkningsläge, säger NU-sjukvårdens kommunikationschef, Niklas Claesson.

Att NU-sjukvården går upp en nivå nu menar Niklas Claesson egentligen bara är en formalitet då NU-sjukvården de senaste dagarna har handlat som om de vore i förstärkningsläge.

– I praktiken är NU-sjukvården redan i ett förstärkningsläge sedan flera dagar. Det planerade operationsprogrammet är neddraget till ett minimum och redan under måndagen var personal från operationsavdelningen i Uddevalla på intensivvårdsavdelningen på NÄL för att introduceras till arbetssätten där.

"Längre arbetspass"

Vad som kan komma att bli nytt efter att NU-sjukvården gått upp i förstärkningsläge är att anställdas schema kan förändras. NU-sjukvården kommer också ha möjligheten att inte skicka hem personal om situationen kräver det.

– Särskilt infektionssjukvården och intensivvården kommer att bli hårt prövad. Det kommer krävas omflyttningar, sannolikt längre arbetspass och att man som medarbetare kommer behöva vårda fler patienter samtidigt än vad vi är vana vid.

NU-sjukvården är inte först inom Västra Götalandsregionen att gå upp i förstärkningsläge.

– Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg är i förstärkningsläge sedan en tid tillbaka. Generellt är storstadsregionerna några dagar före oss.

Katastrofläge

Den sista nivån på skalan kallas katastrofläge. Det innebär att läget är så allvarligt att det står helt klart att de resurser som krävs långt överskrider tillgänglig kapacitet. Ett läge där normal vårdkvalitet inte kan uppnås trots förstärkning och omfördelning av medarbetare, patienter och resurser.

– Om du ser bilder och läser om sjukvården i Italien just nu så är de i ett katastrofläge. När kapaciteten inte längre räcker till.

I dagsläget är läget inom NU-sjukvården långt ifrån nästa nivå på beredskapsskalan.

– Just nu är det långt ifrån ett katastrofläge för vi har ett lugnt inflöde av insjuknade patienter, säger Niklas Claesson.