Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Ny farled från Preem till Karlstad utreds

Sedan Transportstyrelsen beslutat om nya områden för inlandssjöfart, kan transporter med diesel och bensin med mindre fartyg innanför Orust bli aktuellt.
– Kommer vi fram till att detta blir bra, kan det gynna även Uddevallas hamn, menar Johan Eriksson vid Sjöfartsverket.

Han är tillförordnad enhetschef för maritim samverkan och utveckling på Sjöfartsverket och berättar om hur Karlstads roll som hamn för petroleumprodukter växer. Det är också dit Preem skulle kunna leverera upp till 200 000 ton diesel och bensin per år, med specialbyggda mindre fartyg för att seglar på sjöar, kanaler och i fjordar.

– Det är ungefär den mängden vi levererar dit i dag, säger Stig Nilsson som är informatör vid Preemraff i Lysekil.

Han påpekar att frågan uppkommit vid ett seminarium och att Preem ännu inte fattat några beslut i den här transportfrågan.

Måste godkännas av EU

Men att Transportstyrelsen fattat beslut om nya områden för inlandssjöfarten (fartygstrafik på insjöar, floder och kanaler) och att Trafikverket beställt undersökning av Sjöfartsverket innebär inte, att förändringen är klar. Först ska förslaget godkännas av EU dit frågan skickats. Blir det ok därifrån ska Sjöfartsverket granska bottnar och värdera eventuella risker med en framtida sådan här transport.

– Vi ska peka ut lämpliga farleder. Ska man ta sig från Brofjorden till Göteborg på de inre vattenvägarna, måste vi hitta en farled som är skyddad för väder och vind, åt de här mindre fartygen. Då hamnar vi innanför Orust och Tjörn. Där går det visserligen fartyg redan i dag, men vi har ett par flaskhalsar. Det är farleden norr om Orust (utmed Malö), samt Instö ränna vid Marstrand, berättar Johan Eriksson.

Behöver man muddra?

– Det kan vi inte säga i dag. Vi är i ett skede där vi tar reda på förutsättningar genom att sjömäta med ekolod, vilket ger oss en tredimensionell bild av bottnarna. Sedan, på senhösten, kan vi ta börja ta ställning till olika saker.

Finns risker med den nya trafiken eller ålgräsbottnar som kan fara illa av muddring?

– Vi kan ännu inte uttala oss om brist eller behov som behöver åtgärdas. Men alla åtgärder föregås i så fall av en miljökonsekvensutredning och tillståndprocess. Sjöfartsverket och Trafikverket vill gärna få till också transporter på en ny led från Uddevalla och Stenungsund.

– Vi är tvungna att ta över mer gods från vägarna till sjöfart Därför gynnar en sådan här ny farled också Uddevalla hamn, säger hamndirektören där, Ulf Stenberg.

Preemraff i Lysekil är en verksamhet som skulle kunna dra nytta av en ny farled innanför Orust och Tjörn på väg mot Karlstad.