Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Arkivbild. Operation Näl. Bild: Stefan Bennhage
Arkivbild. Operation Näl. Bild: Stefan Bennhage

Patient fick morfin mot sin vilja

Patienten informerade att han inte ville ha morfin efter operation eftersom han är överkänslig. Men trots protester så fick han en morfinpump. Nu riktar Ivo kritik mot Uddevalla sjukhus.

Trots att patienten var överkänslig mot morfin och påtalat att han inte ville ha det satte sjukvårdspersonalen in morfinpump efter en operation. I sin anmälan till Ivo, Inspektionen får vård och omsorg, skriver patienten att han blev morfinförgiftad "med svåra plågor och frånvaroattacker."

Enligt patientens journal finns det dokumenterat att patienten haft frånvaroattacker, dubbelseende, yrsel och huvudvärk när han behandlades med morfin. Och när morfinpumpen togs bort förbättrades han - man kan dock, enligt Ivo, inte slå fast att reaktionen berodde på morfinet - men det är troligt.

I patientens anmälan skriver han att läkare tidigare rekommenderat att han skulle avstå behandling av morfin efter att han tidigare fått besvär. Innan operationen berättade han det för sjukvårdspersonal upprepade gånger om att han var överkänslig och bad dem att det skulle skrivas in i hans journal, men när Ivo går igenom hans journal så finns det inget dokumenterat.

Har ansvar att vara lyhörd för patienten

Ivo riktar nu kritik mot att hans önskemål inte hörsammats. Tillsynsmyndigheten menar att vårdgivaren borde ha haft en dialog med patienten om för- och nackdelar med morfinbehandling efter ett kirurgiskt ingrepp, och att en sådan dialog borde vara journalförd.

Ivo förstår fördelarna med morfin och svårigheten att avstå morfinbehandling efter större kirurgiskt ingrepp - och är alltså inte kritisk till själva användandet. Men däremot borde det gjorts i samförstånd med patienten och vårdgivaren borde gett en en noggrann observation av eventuella biverkningar.

Det ingår i Hälso- och sjukvårdslagen att sjukvårdspersonal har ansvar att lyssna och vara lyhörd för patientens information och dennes önskemål. Vården ska bygga på självbestämmande, konstaterar Ivo i sitt beslut.

LÄS MER: Fick vänta 12 dagar på operation