Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Uddevalla sjukhus sjukhuset Bild: Karl af Geijerstam
Uddevalla sjukhus sjukhuset Bild: Karl af Geijerstam

Psykiatrins ungdomsteam avvecklas som en del i sparåtgärder

På ett extrainsatt möte beslutade NU-sjukvårdens styrelse att bland annat avveckla psykiatrins ungdomsteam, ta bort specialist-BVC och att flytta neuro/rehabverksamheten i Uddevalla till Näl.

Nu-sjukvården ska göra kostnadssänkande åtgärder för minst 220 miljoner kronor totalt. Men de senaste månaderna har fler regionala beslut fattats vilket leder till fler ökade kostnader och minskade intäkter. Den ökade kostnaden för SOS-alarm är ett av besluten som kommer att leda till ökade kostnader för sjukvården.

Det försvårar ytterligare situation för Nu-sjukvården, enligt det tjänsteutlåtande som Nu-sjukvårdens styrelse tagit beslut om på ett extrainsatt sammanträde.

– Det är självklart problematiskt när förutsättningarna förändras på kort varsel så som det gjorts här med nya beslut i oktober och november, säger Marith Hesse (M) ordförande i NU-sjukvården.

LÄS MER: NU-sjukvårdens sparförslag skjuts upp

Styrelsen tog de beslut som föreslogs av tjänsteutlåtandet, men gjorde också ett tillägg.

– De resterande besparingsåtgärderna som är den stora delen på 180 miljoner kronor, ska rapporteras till styrelsen. Dels fortlöpande information om åtgärder och kostnadsläget men också för eventuella beslut för styrelsen.

Specialistläkare på BVC tas bort

Nu-sjukvårdens barnverksamhet kommer inte längre skicka specialistläkare till BVC, barnavårdscentraler, i Trestadsområdet. Verksamheten menar att resursen inte utnyttjas tillräckligt och att barnen med störst behov i stället kan tas emot av ordinarie mottagningsverksamhet på Näl och Uddevalla.

Aktiviteter i SVF, standardiserade vårdförlopp, kommer att försvinna. SVF infördes för att korta väntetiden mellan misstanke om cancer till start av behandling. Efter en riskanalys har man gjort bedömningen att aktiviteter och arbetssätt kan förändras utan att kvalitén försämras.

Psykiatrins ungdomsteam som finns för att underlätta övergången mellan barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin kommer att avvecklas. Uppgifterna ska i stället göras av ordinarie verksamheten.

Uddevallas neuro/rehabverksamhet flyttar till Näl

Styrelsen beslutade att flytta neuro/rehabverksamheten från Uddevalla sjukhus till Näl för en samlokalisering. Förvaltningen menar att man både kan korta vårdtider, öka vårdkvalitén och reducera kostnaderna med sju miljoner kronor per år, och kommer nu utreda flytten vidare.

Maarith Hesse (M) ordförande för NU-sjukvårdens styrelse. Bild: Ulf Blomgren
Maarith Hesse (M) ordförande för NU-sjukvårdens styrelse. Bild: Ulf Blomgren

Jour- och helgbemanningen för anastesi, operation och intensivvård på Uddevalla sjukhus kommer inte att tas bort helt, vilket först föreslogs. I stället kommer man att minska bemanningen.

Tidigare låg också förslag om att stänga övernattningsenheten på Uddevalla sjukhus, men efter analys slår man fast att det skulle leda till att patienter skulle tvingas till andra vårdavdelningar. Därför föreslås att priset för externa boende, till exempel anhöriga, ska höjas.

LÄS MER: 310 tjänster bort från Nu-sjukvården

Beslut om nedskärningarna inom ambulansverksamheten kommer att fattas av den nya styrelsen i början av 2019.