Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En sjuksköterska vid en gymnasieskola i Västsverige har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som en fara för patientsäkerheten. Bild: Vilhelm Stokstad/TT
En sjuksköterska vid en gymnasieskola i Västsverige har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som en fara för patientsäkerheten. Bild: Vilhelm Stokstad/TT

Skolsköterska får inte träffa elever

En skolsköterska på en gymnasieskola i Västsverige får inte längre ha kontakt med eleverna efter bristande bemötande. Sköterskan ska också ha etablerat en privat kontakt med en ung minderårig elev på skolan som var hennes patient.

Sedan i slutet av mars har sjuksköterskan andra arbetsuppgifter som inte kräver patientkontakt eller hantering av sekretessbelagda uppgifter. Hennes uppdrag på skolan handlar nu i stället om hälsoförebyggande insatser generellt.

Kvinnan är legitimerad sjuksköterska och har varit anställd vid den aktuella skolan i några år. Hennes bristfälliga uppträdande mot elever och hantering av sekretessbelagda journaler har bedömts vara så allvarliga att skolan anmält henne som en fara för patientsäkerheten till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt patientsäkerhetslagen.

– Vi följer de regler och rutiner som finns för sådana här fall och nu får vi se vad IVO:s utredning leder fram till. Vi uttalar oss inte i enskilda fall, säger en ansvarig vid skolan.

Kontakt privat med ung patient

Vid sidan av kränkande bemötande ska kvinnan ha gjort sig skyldig till flera fall av överträdelser när det gäller sekretess. Bland annat ska hon varit inne i en journal utan behörighet, ha ändrat en identitet på en medgivandeblankett för journalöverföring och skickat iväg felaktig journal. Hon ska också har etablerat en privat kontakt med en ung minderårig pojke på skolan som var hennes patient.

För att försöka komma till rätta med bristerna har ansvariga vid skolan varit med under arbetsdagen för att observera och handleda kvinnan. Därefter ska skolans ledning ha haft flera samtal med sköterskan kring hennes arbetssätt men utan framgång.

"I utredningen och i samtal uttrycker sig skolan skolsköterskan kränkande om både patienter och kollegan. Skolsköterskan inser inte och reflekterar inte över de fel hon gjort./.../ Utredning pågår och vi kommer att inkomma med fler underlag." skriver skolan i sin anmälan.

Fakta: Så här säger lagen

3 kapitlet 7 §, patientsäkerhetslagen:

En vårdgivare ska snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Lag (2012:957).