Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Studie ska öka förståelsen kring cybersäkerhet

Johan Berlin, professor i företagsekonomi vid Högskolan Väst, har beviljats 5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för i en studie öka kunskapen om cybersäkerhet i svenska kommuner.

Frågorna kring cybersäkerhet blir allt viktigare och det är en växande utmaning för samhället i stort. Med en ökad digitalisering blir också riskerna fler om säkerheten skulle brista.

– Hur cybersäkerhet uppfattas och hanteras av kommuner har dessvärre endast i begränsad omfattning studerats vilket gör att ökade kunskaper på detta område är av stort värde, säger Johan Berlin i ett pressmeddelande.

Nu beviljas han alltså 5 miljoner kronor för forskning på området. Tanken är att projektet ska besvara huvudfrågor som bland annat rör svenska kommuners förståelse och uppmärksamhet kring cybersäkerhetsrisker.

– Kommuner ansvarar för omfattande, sammanlänkade och viktiga informationssystem som berör alla människor i landet. Den kommunala cybersäkerheten är avgörande för att samhällets äldreomsorg, hälsovård, skola, vatten/avlopp, avfallshantering och energi ska fungera, säger Johan Berlin i pressmeddelandet.

Projektets fyra huvudfrågor

1. I vilken omfattning svenska kommuner uppmärksammar och förstår cybersäkerhetsrisk.

2. Hur de organiserar sitt cybersäkerhetsarbete.

3. Vilka likheter och skillnader som finns hos kommunerna avseende fråga 1 och 2.

4. Hur skillnader mellan kommuner kan förklaras, särskilt med fokus på kommunstorlekens betydelse som en förklarande faktor.