Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Socialstyrelsen införde 2015 nya riktlinjer för landstingen om att kvinnor som är 30 år och äldre i sitt gynekologiska cellprov testas för hpv-infektion. (Arkivbild.) Bild: isabell Höjman/TT
Socialstyrelsen införde 2015 nya riktlinjer för landstingen om att kvinnor som är 30 år och äldre i sitt gynekologiska cellprov testas för hpv-infektion. (Arkivbild.) Bild: isabell Höjman/TT

Trögt med nya cancertester

Bara en tredjedel av landstingen följer Socialstyrelsens nya riktlinjer när det gäller förebyggande tester av livmoderhalscancer. Men i Västra Götaland är man nästan framme.

Andelen fall av livmodershalscancer har, efter att stadigt gått ner, ökat sedan 2014 med cirka hundra nya fall om året i Sverige och det finns stora skillnader mellan landstingen. Enligt en rapport från Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention har nya granskningar av tidigare cellprov visat att ökningen huvudsakligen fanns hos kvinnor som haft ett normalt cellprov. Detta visar på att det har skett en försämring av analyserna, enligt rapporten. Men det är fortfarande så att de flesta som insjuknar i cervixcancer inte har deltagit fullt ut i screeningen.

Låg ökning i regionen

Skillnaderna inom landet är stora, i Västra Götaland är det en låg ökning av cancerfallen.

– Ja, och det är bra att inte regionen sticker ut. Västra Götalandsregionen arbetar efter det nationella vårdprogrammet när det gäller utredning och behandling av cellförändringar, säger Anne Ekeryd-Andalen, överläkare på kvinnokliniken.

För att kalla kvinnan till provtagning med rätt intervall och rätt provanalys krävs ett omfattande IT-stöd till kallelsesystem och laboratoriernas informationssystem. Systemet hanterar provsvar och brevsvar till kvinnan samt remiss till utredande gynekologisk mottagning när provet visar cellförändringar. Ett intensivt arbete pågår för att få allt detta på plats och efter flera fördröjningar hoppas regionen kunna starta med screening enligt vårdprogrammet i början av 2019.

Socialstyrelsen har i sina riktlinjer rekommenderat att kvinnor mellan 23 och 64 år skall erbjudas screening. Enligt Socialstyrelsen bör cellprovtagning med analys av cytologi ske vart tredje år för kvinnor mellan 23 och 29 år. Kvinnor mellan 30 och 49 år bör erbjudas cellprovtagning med analys för HPV (humant papillomvirus) vart tredje år, och var sjunde år för kvinnor mellan 50 och 64 år.

"Ger ett bra skydd mot livmoderhalscancer"

HPV är ett virus som kan leda till livmodershalscancer. Det finns cirka 200 typer av HPV, en del orsakar bara vårtor på händer eller fötter men det finns ett 15-tal som orsakar cellförändringar på livmoderhalsen. HPV typ 16 och 18 orsakar cirka 70 procent av fallen av livmoderhalscancer.

– Inom Västra Götalandsregionen har vi en täckningsgrad på cirka 83 procent när det gäller de som hörsammar kallelsen. Kommer man inte får man en kallelse efter ett år, vilket upprepas årligen upp till 6 år efter senaste cellprovet. Kommer man inte då heller försöker barnmorskan kontakta kvinnan per telefon för att höra om man på något sätt kan underlätta provtagningen. Om kvinnan trots detta inte kommer erbjuds möjlighet till ett så kallat självtest. Ett cellprov ger ett bra skydd mot livmodershalscancer, berättar Anne Ekeryd-Andalen

Det visar sig att bara sju av 21 landsting har inför de nya riktlinjerna.

– Det är väldigt beklagligt, för att inte säga bedrövligt. Det har funnits lite olika orsaker men jag tycker den här frågan hade kunnat vara högre prioriterad i landstingen, säger Björn Strander, ordförande för den nationella arbetsgruppen för screeningprogrammet för livmoderhalscancer, till DN.

Flickor erbjuds vaccin

I dag vet man att nästan alla fall av livmoderhalscancer orsakas av ett virus, humant papillomvirus, HPV. Från 2012 erbjuds alla flickor i årskurs fem eller sex kostnadsfri vaccination mot HPV 6, 11, 16 och 18 inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccination tillsammans med regelbunden gynekologisk cellprovtagning ger ett mycket gott skydd mot livmoderhalscancer.

Varje år drabbas drygt 2 800 kvinnor i Sverige av gynekologisk cancer, det vill säga äggstockscancer, livmoderkroppscancer och livmoderhalscancer.

Inom begreppet gynekologisk cancer ryms också de sällsynta cancerformer som uppstår i slidan och på blygdläpparna hos cirka 200 kvinnor om året. De flesta kvinnor är äldre än 75 år vid diagnos. Prognosen är relativt god och de här cancerformerna kan ofta både opereras och strålbehandlas med framgång.

Källa: Cancerfonden