Vanligt att dementa försvinner från hemmet

Inom loppet av en vecka har två personer med demens i Bohuslän försvunnit från sina hem. Långt gången demens gör att man tappar orienteringsförmågan. – Man får bara vara glad att det gick väl, säger Pär Rahmström, ordförande i Demensförbundet.

ANNONS
|

I måndags försvann en äldre demensdrabbad kvinna från sitt hem i Brodalen. Dagen inträffade en liknande händelse, men då i Bovallstrand. I båda fallen drogs omfattande sökningsinsatser i gång och i båda fallen återfanns kvinnorna vid liv.

– Man får bara vara glad att det gick väl, säger Pär Rahmström vidare.

Han pekar på att långt gången demens ofta innebär att man förlorar orienteringsförmågan.

– Man kan vara ledsen och förvirrad och vill gå hem fast man är hemma.

I region väst anmäls cirka 2500 försvunna varje år.

– I 80-100 fall gör vi en större operativ insats, säger Thomas Delerud, gruppchef för polisens regionala insatsledning. Gammal och dement klassas som väldigt allvarligt.

ANNONS

– Då gäller det att rädda liv.

Personer försvinner både från det egna hemmet och från äldreboende. När man gör ett sök utgår man ifrån olika parametrar till exempel allmäntillstånd, ålder, hur långt personen kunnat orka gå, vanor, terräng - genom statistik ringar man sedan in ett område.

– I både Brodalen och Bovallstrand stämde det in, säger Henric Rörberg, kommunpolis ansvarig för Sotenäs, Munkedal och Lysekil.

Och det är inte ovanligt att personer med demens anmäls som försvunna. Henric Rörberg säger att man har förståelse för problemet.

– Men blir det för många gånger får man vidta åtgärder till exempel använda gps. Ett sådant beslut tar kommunen i samråd med den berörde och anhöriga.

Ordförande i Demensförbundet menar att tekniska hjälpmedel som gps och larm kan vara bra.

– Men det ska bara användas som komplement inte som ersättning för personlig omvårdnad. Problemet är att många som borde få plats på särskilt boende inte får det utan tvingas bo hemma med utökad hemtjänst, säger Pär Rahmström.

I Brodalen kopplades Missing people in i sökandet men där gör man ingen skillnad på proceduren när det gäller personer med demens och andra.

– Oavsett om det är ett barn eller någon äldre drabbad av demens har vi samma rutiner och riktlinje, säger verksamhetschef Helene Brinkenfeldt.

ANNONS

Förra året fick man in 600 ärenden. En femtedel av ärendena resulterade i en sökinsats. I cirka åtta procent av de fall som leder till sökinsatser gäller det personer som är 80 plus.

– Men vi kan inte spekulera i hur många som är dementa.

Ett faktum är i alla fall att det försvinner fler personer när det våras.

– Under mars och april har det anmälts fler försvunna än under januari och februari. Vi vet inte själva vad det beror på men man kan misstänka att folk längtar ut när det är fint väder.

Pär Rahmström, ordförande i Demensförbundet säger att demenssjuka precis som alla andra får vårkänslor och vill ut. Men att antalet försvinnande bland dementa ökar under den fina årstiden finns det inga belägg för.

– Problemet är att de lika gärna kan gå ut när det är vinter och minusgrader.

Thomas Delerud håller med om försvinnande rent allmänt går upp under vår och sommar. Däremot menar han att det inte gäller dementa.

– Det är mer jämt fördelat under året.

Magnus Westlander är informatör på Svensk Demenscentrum som har mediabevakning på allt som skrivs om demens i Sverige. Han har ingen statistik men säger att det rapporteras om någon dement person som försvinner minst ett par gånger i veckan.

ANNONS
ANNONS