100 meter hög sandvägg svalde stad i norra Kina

En kraftig sandstorm svepte på söndagen in över staden Dunhuang i norra Kina och skapade kaos när staden bäddades in i ett minst 100 meter högt dammoln.