EU-parlamentets ledamöter röstar i Bryssel om asyl- och migrationspakten.
EU-parlamentets ledamöter röstar i Bryssel om asyl- och migrationspakten. Bild: Geert Vanden Wijngaert/AP/TT

Asylpakten i mål – jubel och protester i EU

EU-parlamentet säger ja till inrikeskommissionär Ylva Johanssons asyl- och migrationspakt. Nu krävs bara ett formellt klartecken från medlemsländerna i slutet av april.
– Jag är otroligt stolt, säger Johansson efter omröstningen.

ANNONS

Klartecknet – eller snarare klartecknen – kom i form av en snabb rad omröstningar tidigt på onsdagskvällen. Stödet från konservativa, liberaler och socialdemokrater i mitten räckte till att säga ja till de olika lagförslagen i den omtalade asyl- och migrationspakten.

Hårdast blev det om de första förslagen – om internationellt skydd och hantering av krislägen. Men när de gått igenom med 301 röster mot 269 samt 301 mot 272 var det tecken på att majoriteten skulle hålla.

– Det är en fantastisk framgång. Nu har vi en helt ny politik som kommer att få mycket mera ordning i migrationen, men som också skyddar asylsökande och asylrätten, säger Ylva Johansson till TT.

ANNONS

Skydda yttre gränser

Pakten har överlag en stark svensk prägel. I EU-parlamentet har Tomas Tobé (M) varit huvudansvarig för en av de tyngsta bitarna i förslaget.

– Vi kommer på ett bättre sätt att stödja länder som behöver hjälp för att hantera migrationstryck. Och jag tror att framför allt för Sverige så blir det lägre invandring, säger Tobé i Bryssel.

Även kollegan Malin Björk (V) har hanterat en av delarna, om kvotflyktingar. Men hon är betydligt mer missnöjd över helheten.

– Det är en stor besvikelse att politiken nu på europeisk nivå har förskjutits så långt till högernationalisternas sida att vi till och med hör socialdemokrater och liberaler stå och säga "det är det enda vi kan åstadkomma". Där har de ju fel, anser Björk.

Delade svenskar

Onsdagens omröstning stördes av protester från unga aktivister till stöd för asylrätten. Men också på yttersta högerkanten finns motståndare, som anser att pakten är för vek.

Av de svenska ledamöterna röstade M, S, L, C och KD ja till alla förslagen. MP röstade nej till åtta av tio. V och SD, inklusive förre ledamoten Peter Lundgren sade nej till sju av tio, medan Sara Skyttedal – tidigare KD – röstade nej till två av förslagen.

Resultatet innebär att allt är klart för att EU:s medlemsländer slutligt ska kunna godkänna de nya lagarna på ett kommande ministermöte, troligen när jordbruksministrarna möts den 29 april. Därefter får länderna två år på sig att införa de nya reglerna.

ANNONS
Vänsterledamöter i EU-parlamentet – däribland Malin Björk (direkt till vänster om gravstenen) – manifesterar mot EU:s asyl- och migrationspakt.
Vänsterledamöter i EU-parlamentet – däribland Malin Björk (direkt till vänster om gravstenen) – manifesterar mot EU:s asyl- och migrationspakt. Bild: Wiktor Nummelin/TT
Demonstranter protesterar mot EU:s asylpakt under omröstningen i EU-parlamentet.
Demonstranter protesterar mot EU:s asylpakt under omröstningen i EU-parlamentet. Bild: Geert Vanden Wijngaert/AP/TT

Fakta: Delarna i pakten

Här är de förslag i EU:s asyl- och migrationspakt som EU-parlamentet debatterade och röstade om på onsdagen:

* Gemensamt förfarande för internationellt skydd (franska Fabienne Keller ansvarig): godkänd med 301 röster mot 269 (och 51 nedlagda)

* Hantering av krissituationer (spanske Juan Fernando López Aguilar): 301-272 (46)

* Asyl- och migrationshantering (svenske Tomas Tobé): 322-266 (31)

* Gränsförfarande för återvändande (också Keller): 329-253 (40)

* Kontroll av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna (tyska Birgit Sippel): 366-229 (26)

* Informationssystem för utbyte av registeruppgifter (också Sippel): 414-182 (29)

* Fingeravtryckssystemet Eurodac (spanske Jorge Buxadé Villalba): 404-202 (16)

* Regler för kvotflytingar (svenska Malin Björk): 452-154 (14)

* Regler för berättigande till internationell skydd (slovenske Matjaz Nemec): 340-249 (34)

* Regler för mottagande av asylsökande (nederländska Sophie in 't Veld): 398-162 (60)

Citat: Svenska ord om pakten

Så här säger några av de svenska EU-parlamentsledamöterna om asylpakten:

– Hela migrationspakten ligger i linje med våra europeiska värderingar. Du kommer att kunna få din asyl prövad. Men en stor skillnad blir ju att saknar du asylskäl så kommer du att behöva återvända, säger Tomas Tobé (M).

– Brutaliteten vid EU:s gränser kommer att öka. Massförvaren, de skamliga avtalen med tredje länder som är despoter och diktaturer, kommer att öka. Vi vet att vi bör göra bättre än så här, säger Malin Björk (V).

– Ingen är nöjd med allt, för det bygger på kompromisser. Men det är en stor framgång att vi nu för första gången har en gemensam överenskommelse om hur vi ska hantera migration, för det kommer alltid att finnas, säger Heléne Fritzon (S).

– Nu hoppas vi att EPP – Moderaternas och Kristdemokraternas partigrupp – vänder sig till oss i nästa mandatperiod och förhandlar fram en striktare migrationspolitik än den som beslutades i dag, säger Charlie Weimers (SD).

– Många människor kommer att bli lurade av de stora etablerade partierna när de säger att de nu har styrt upp och reglerat migration och invandring. Vi vet att så inte är fallet, säger Alice Bah Kuhnke (MP).

ANNONS