Den särskilde åklagaren Robert Mueller. Arkivbild.
Den särskilde åklagaren Robert Mueller. Arkivbild.

Barr försvarar tolkning av ryssutredningen

Den särskilde åklagaren Robert Mueller anklagar justitieminister William Barr för att ha skapat förvirring kring Rysslandsutredningens resultat. I ett vittnesförhör i kongressen försvarar Barr sin tolkning att president Trump praktiskt taget frikänns – och säger att åtalsbeslutet var Muellers att fatta.

ANNONS
|

- Jag anser inte att regeringen hade grund för ett åtal, säger Barr inför kongressen, där han fick svara på frågor om sin sammanfattning av den 400 sidor långa rapporten från Rysslandsutredningen.

Barr, som anses stå president Donald Trump nära, sammanfattade rapporten i ett fyrasidigt pm, där han bland annat drog slutsatsen att Trump inte försökt hindra rättvisans gång utifrån det som presenterades.

Barr försvarade vidare sin hantering av rapporten och justitiedepartementets strykningar av innehåll som inte ansågs kunna offentliggöras.

ANNONS

Råder förvirring

I rapporten redogör utredarna för hur Ryssland aktivt sökte kontakt med företrädare för Donald Trumps presidentvalkampanj och hur man inom kampanjorganisationen förväntade sig att det ryska agerandet skulle vara till deras fördel. Utredarna konstaterar dock att man inte funnit bevis för någon form av samarbete mellan kampanjorganisationen och Ryssland.

I rapporten beskrivs också en rad åtgärder som presidenten vidtog, eller försökte vidta, för att stoppa utredningen. Där den särskilde åklagaren Robert Mueller valde att inte ta ställning till huruvida det var tillräcklig grund för ett åtal valde justitieminister Barr, som nyligen tillsatts av Trump, att konstatera att det inte finns skäl att ta saken vidare.

Inför kongressen gick Barr till försvar och riktade udden mot Mueller, som han anser borde ha avgjort saken.

- Om han kände att han inte borde vara den som fattar ett traditionellt åtalsbeslut så anser jag att han inte borde ha hållit i utredningen, sade Barr.

"Återgav inte kontexten"

Den särskilde åklagaren Mueller har skrivit ett brev till justitieministern och kritiserat hans sammanfattning av utredningen, rapporterar Washington Post. Han anser att Barr inte korrekt återgav kontexten och substansen i det utredningen kommit fram till.

ANNONS

Enligt tidningen skrev Mueller vidare att det bland allmänheten nu råder förvirring kring väsentliga delar av de resultat som utredningen kommit fram till.

"Det hotar att underminera det centrala mål justitiedepartementet hade när det anlitade den särskilde utredaren: att säkerställa allmänhetens fulla förtroende för undersökningens resultat", skriver Mueller vidare i vad som beskrivs som ovanligt hårda ord.

Muellers brev skickades dagarna efter Barrs sammanfattning av den censurerade version av rapporten som släpptes den 19 april och den presskonferens där Barr mer eller mindre friade Trump. Hans sammanfattning fick även presidenten att se sig själv som helt friad från alla brottsmisstankar.

Mueller ska kallas

Vita huset har inte kommenterat Muellers brev, men representanthusets talman, demokraten Nancy Pelosi, skriver så här på Twitter:

"Justitieminister Barr har vilselett allmänheten och är skyldig det amerikanska folket en ursäkt. Det är dags att departementet släpper hela utredningen och alla dokument, och låter Mueller vittna".

Representanthusets justitieutskott har enats om att Robert Mueller också ska framträda inför kongressen, meddelar utskottets ordförande, demokraten Jerrold Nadler. Detta väntas ske någon gång i maj.

William Barr är kallad till representanthuset för utfrågning om Rysslandsutredningen även på torsdagen, men har hotat att inte infinna sig eftersom han inte ställer upp på formerna för utfrågningen.

ANNONS
TT-AFP
Bakgrund: Justitieministern om rapporten

Så här sammanfattade justitieminister William Barr den så kallade Rysslandsutredningen i ett brev till kongressen i slutet av mars:

• Rysk valpåverkan:

"Den särskilde åklagarens utredning fastställer att det skedde två huvudsakliga ryska försök att påverka valet 2016", skriver Barr. Han beskriver försök av "trollfabriken" Internet Research Agency (IRA) i Sankt Petersburg, som sedan tidigare lett till åtal mot en grupp ryska medborgare och företag. Justitieministern beskriver även intrång i datorer och servrar som tillhörde Demokratiska partiet och presidentkandidaten Hillary Clinton, där materialet senare lämnades över till sajten Wikileaks.

• Frågan om samröre:

"Den särskilde åklagarens utredning fann inte att Trumpkampanjen eller någon kopplad till den konspirerade eller samarbetade med Ryssland i dess försök att påverka USA:s presidentval 2016", skriver justitieministern. Detta "trots flertalet erbjudanden från ryskkopplade personer att hjälpa Trumpkampanjen".

• Försök att hindra rättvisans gång:

Ett antal ageranden av president Trump – "där de flesta har varit föremål för offentlig rapportering" – har utretts som misstänkta försök att förhindra rättvisans gång. Det handlar bland annat om avskedandet av FBI-chefen James Comey efter att denne inte velat lova presidenten lojalitet. Barr skriver att rapporten lägger fram bevis som pekar åt bägge håll: "Den särskilde åklagaren slår fast att 'medan denna rapport inte fastställer att presidenten begick ett brott, så frikänner den honom heller inte'", skriver justitieministern. Barr skriver dock att han och departementet inte anser att det finns tillräckliga bevis för sådana brott och poängterar att allt som tas upp i rapporten måste kunna bevisas bortom rimligt tvivel.

• Inga fler åtal:

"Rapporten rekommenderar inte några ytterligare åtal, inte heller har den särskilde åklagaren fått till stånd några åtal som ännu inte offentliggjorts", skriver Barr.

ANNONS