Invånare i Burkina Faso uttrycker stöd för militärkuppens ledare.

ANNONS