Över sju miljoner människor i USA fått vaccinet mot covid-19 från Johnson och Johnsons dotterbolag Janssen. Här vaccineras apoteksanställde Roman Avalos med Janssens vaccin i Las Vegas.
Över sju miljoner människor i USA fått vaccinet mot covid-19 från Johnson och Johnsons dotterbolag Janssen. Här vaccineras apoteksanställde Roman Avalos med Janssens vaccin i Las Vegas. Bild: Steve Marcus

EMA: Ovanliga kopplingar mellan blodproppar och Janssens vaccin

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA vill att Janssens vaccin mot covid-19 ska följas av en varning om ovanliga biverkningar. Det handlar om blodproppar och låga nivåer av blodplättar, något som utgör en mycket sällsynt biverkning enligt EMA:s säkerhetskommittée. Folkhälsomyndighetens rekommendation att inte använda doser från Janssen i Sverige ligger fortfarande kvar.

ANNONS
|

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har undersökt eventuella kopplingar mellan amerikanska läkemedelstillverkaren Janssens vaccin mot covid-19 och allvarliga biverkningar. Under utredningen har man tittat på åtta rapporter från USA där allvarliga blodproppar i kombination med låga nivåer av blodplättar har inträffat.

I samtliga fall var patienterna under 60 år och majoriteten var kvinnor. I ett fall dog patienten. Enligt EMA har över sju miljoner människor i USA fått Janssens vaccin fram till och med tisdagen 13 april.

Under tisdagen meddelade EMA att det bör inkluderas en varning om blodproppar och låga nivåer av blodplättar i produktinformationen för Janssens vaccin.

ANNONS

– Vi har inte sett några fall i EU men det har varit få vaccineringar med Janssens vaccin här. Många länder har väntat på denna utredning för att försäkra sig om att vi har rätt information om vaccinet och för att det ska kunna användas på ett säkert sätt, säger Emer Cooke, chef för EMA.

Ovanliga biverkningar efter Janssens vaccin

Myndighetens säkerhetskommittée har dock kommit fram till att blodproppar och låga nivåer av blodplättar ska ses som en mycket sällsynt biverkning.

– Det här är väldigt ovanliga biverkningar men det är väldigt viktigt att läkare och patienter är medvetna om symtomen för att kunna upptäcka dem och söka hjälp så fort som möjligt. Om en specialist kan ingripa tidigt kan det påverka hur det går för patienten, säger Emer Cooke.

Samtidigt menar EMA att covid-19 är förenligt med risker som att behöva vård på sjukhus men även dödsfall. Eftersom man anser att det är väldigt ovanligt med allvarliga biverkningar så bedömer EMA att fördelarna med att vaccinera med Janssens vaccin överväger riskerna som biverkningarna utgör.

Tusentals doser från Janssen i Sverige

Enligt svenska Läkemedelsverket har man ännu inte lyckats fastställa mer specifika riskfaktorer gällande Janssens vaccin. Fler studier kommer att genomföras för att förstå vilka biologiska mekanismer som ligger bakom biverkningarna.

ANNONS

Tusentals doser från Janssen har redan levererats till Sverige men eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar att inte använda dem än har inga doser delats ut. Leveranserna från den amerikanska tillverkaren till Europa har också pausats. Nu ska Folkhälsomyndigheten ta ställning till hur vaccinet användas i Sverige.

– Vi behöver sätta oss in i underlaget för att ta ställning till det, förklarar Sören Andersson, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.

Han säger att ett beslut kommer förhoppningsvis nästa vecka.

ANNONS