USA:s justitieminister William Barr.
USA:s justitieminister William Barr.

Ex-åklagare anser att Trump bröt mot lagen

Donald Trump hade åtalats för flera försök att hindra rättvisans gång – om han inte varit USA:s president. Den slutsatsen drar över 500 tidigare federala åklagare i ett öppet brev som skakar om i Washington DC.

ANNONS
|

Brevet, som på måndagen hade skrivits under av 566 före detta åklagare och finns att läsa på webbplattformen Medium , tar fasta på presidentens agerande under den så kallade Rysslandsutredningen.

"Var och en av oss anser att president Trumps handlingar, så som de beskrivs i den särskilde åklagaren Robert Muellers rapport, hade resulterat i flera brottsåtal rörande försök att hindra rättvisans gång om det hade rört en annan person som inte skyddades av regelverket för en sittande president", skriver åklagarna.

Begränsa och stoppa

De lyfter fram tre punkter där de anser att bevisen är "överväldigande". De rör presidentens försök att avskeda Mueller, hans ansträngningar att begränsa Rysslandsutredningen (så att den inte omfattade hans egna handlingar) samt Trumps försök att stoppa vittnen från att samarbeta med dem som utredde honom själv och hans valkampanj – både via officiella kanaler som Twitter samt genom privata meddelanden, ofta framförda av presidentens juridiske rådgivare Rudy Giuliani.

ANNONS

Åklagarna noterar bland annat presidentens ilska över att den dåvarande justitieministern Jeff Sessions ställde sig utanför utredningen, att Trump sade att han ville ha en justitieminister som "skyddade" honom. Sessions fick sedermera sparken.

Tillrättavisning?

Flera amerikanska medier, bland dem CBS News , beskriver brevet som en skarp tillrättavisning av den nuvarande justitieministern William Barr. Barr tog emot Rysslandsrapporten i slutet av mars, efter att Mueller i nära två års tid utrett rysk påverkan på valrörelsen 2016 samt eventuellt samröre mellan Moskva och Trumpkampanjen. Kort därpå sammanfattade Barr rapporten i ett brev till kongressen i vilket han noterade att Mueller inte fastslår att presidenten begått brott – men inte heller frikänner honom från anklagelser om att ha försökt hindra rättvisans gång. Men han själv och den biträdande justitieministern anser att det inte finns bevis för sådana åtal, skrev Barr.

Den slutsatsen, och det faktum att Barr höll en presskonferens innan en maskad version av Rysslandsutredningen offentliggjordes, gör att Demokraterna ser rött. Flera högt uppsatta partiföreträdare har anklagat Barr för att försöka skydda presidenten och påverka allmänhetens uppfattning rörande rapporten.

TT
Bakgrund: Vad gäller rättsligt för USA:s president?

Hur lagförs en president som har gjort sig skyldig till brott? Juridiken är komplex, det enkla svaret lyder: det beror på vilket brott det handlar om.

• Om det finns misstankar om att presidenten är skyldig till "förräderi, bestickning eller andra allvarliga brott och förseelser" kan kongressens representanthus kan lägga fram riksrättsanklagelser i enlighet med första artikeln i USA:s grundlag. För att fatta ett sådant beslut krävs enkel majoritet i representanthuset (som har 435 ledamöter). För att döma och avsätta presidenten krävs att två tredjedelar av senatens 100 ledamöter röstar för.

• Om det gäller andra, mer "vanliga" brott framförs ofta att en sittande president inte kan åtalas för sådana, bland annat med hänvisning till en justitiedepartementsregel från 1973. Men det är en knivig fråga som inte har prövats av Högsta domstolen. Många anser att det är just riksrätt som gäller för landets president, att övriga anklagelser får vänta tills efter mandatperioden. Andra understryker att i USA står ingen, inte ens presidenten, över lagen.

• En fråga som har lyfts i USA med anledning av den särskilde åklagaren Robert Muellers så kallade Rysslandsutredning är huruvida Mueller kan tänka sig att bestrida justitiedepartementsregeln. En annan förvisso hypotetisk fråga är om en amerikansk president har rätt att benåda sig själv, vilket Trump anser att han har.

Källor: CBS, The New York Times, Findlaw.com, The New Yorker, Uppsala universitet

Fakta: Rysslandsutredningen

Den tidigare FBI-chefen Robert Mueller fick i maj 2017 uppdraget att som särskild åklagare undersöka Rysslands påverkan på valrörelsen 2016 samt huruvida president Donald Trumps kampanj agerat i maskopi med Moskva. Det hela har kallats Rysslandsutredningen.

Arbetet har varit digert. Med 19 jurister i sin stab har Mueller verkställt runt 500 husrannsakningar, hört cirka 500 vittnen och tagit initiativ till 2800 order från domstolar om att personer ska infinna sig eller överlämna bevis. Utredningen har resulterat i minst 34 åtal, bland annat mot Donald Trumps tidigare kampanjchef Paul Manafort, rådgivaren Roger Stone och presidentens tidigare advokat Michael Cohen.

Mueller lämnade över sin rapport till justitiedepartementet den 22 mars. Han rekommenderade då inga ytterligare åtal.

En redigerad version av utredningen, där bland annat känsliga uppgifter som rör pågående utredningar och underrättelsematerial maskats, offentliggjordes den 18 april.

ANNONS