Försvarsmakten om Zelenskyjs varning: Kan inte uteslutas

Försvarsmakten vill tona ner hotbilden mot Gotland efter Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs uttalande till den svenska riksdagen.
– Hotet är lågt men kan inte uteslutas, säger insatschefen Michael Claesson.

ANNONS

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lyfte under torsdagen ett varningens finger när han höll ett tal till svenska riksdagen.

Han hänvisade till ett klipp som visats på rysk stats-tv i december 2021. I inslaget syns en före detta officer och militärexpert som ritar en stor ring runt Gotland på en karta över Östersjön. Sedan beskrivs det hur Ryssland placerat ut både luftvärn och sjömålsrobotar på svensk mark.

Detta är något som Zelenskyj anser att Sverige måste ta på stort allvar.

– Det är bara vatten som skiljer er åt från Rysslands tankegångar om makt. Redan nu har man från rysk sida diskuterat på tv hur man ska kunna ockupera Gotland, sade han inför Sveriges riksdagen i dag.

ANNONS

Försvaret: ”Hotet är lågt”

Men svenska Försvarsmakten vill tona ner hotbilden mot Gotland och Sverige – trots Zelenskyj uttalande.

– Hotet är lågt men kan inte uteslutas. Ön ligger där den ligger, och vi måste bedöma situationen från dag till dag, sade insatschefen Michael Claesson under Försvarsmaktens pressträff på torsdagen.

I en uppföljande intervju med GP förklarar han vidare:

– President Zelenskyj pekar ut en geografisk punkt som tillhör Sverige, och som på ett självklart sätt hör till bilden av förutsättningen att både kunna försvara Sverige och skaffa militära fördelar i Östersjöområdet. Så på det sättet är det bara att instämma i att Gotland spelar en viktig roll. Men lika fullt är det svårt att göra en bedömning kring vad som skulle kunna utgöra rysk intention i det här fallet.

I nuläget bedömer Försvarsmakten fortsatt att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige och Gotland är låg. Men myndigheten vidtar de åtgärder som behövs för att säkra Sveriges gränser vid ett eventuellt angrepp.

– Vi har sett den senaste månaden ett enormt risktagande från rysk sida. Så det är klart att den finns med i våra bedömningar, säger Michael Claesson.

Vad tänker ni från Försvarsmaktens håll när ni hör sådan här uttalanden från Ryssland, kring ryska angrepp mot bland annat Gotland?

ANNONS

– Gotland ligger väldigt speciellt i förhållande till många trafikleder och farleder som nyttjas då både för militär och civil sjöfart. Så det gör att Gotland är operativt och militärstrategiskt viktigt. Sedan handlar det om vilken intention en eventuell motståndare har och det är svårt att bedöma det i nuläget. Men vi följer läget och och vi gör kontinuerliga anpassningar av beredskap och närvaro på Gotland.

ANNONS