Den särskilde åklagaren Robert Mueller anser att hans jobb är avslutat.
Den särskilde åklagaren Robert Mueller anser att hans jobb är avslutat.

Mueller: Inte ett alternativ att åtala Trump

Att rikta formella brottsanklagelser mot USA:s president var inte ett alternativ i den så kallade Rysslandsutredningen, säger den särskilde åklagaren Robert Mueller, men tillägger:

ANNONS
|

Det är första gången Mueller talar om utredningen av huruvida Donald Trumps valkampanj samarbetat med Ryssland under valrörelsen 2016 sedan han lämnade över sin rapport till justitiedepartementet i mars.

Att rikta formella brottsanklagelser mot en sittande president är emot justitiedepartementets riktlinjer och därför inte ett alternativ för en särskild åklagare, vars kontor är en del av departementet, framhåller han.

- Det var principerna som vi arbetade under, och av dem drog vi slutsatsen att vi inte skulle kunna fastställa huruvida presidenten begått ett brott eller inte, säger den särskilde åklagaren vid en presskonferens, där han konstaterar att hans jobb är avslutat.

ANNONS

"Ingen står över lagen"

I rapporten beskrivs en rad åtgärder som presidenten vidtog, eller försökte vidta, för att stoppa utredningen. Även om Robert Mueller inte tagit ställning till huruvida det utgjorde tillräcklig grund för ett åtal valde justitieministern William Barr, som nyligen tillsatts av Trump, att konstatera att det inte finns skäl att ta saken vidare.

Några sådana skäl ser inte heller president Trump, som skriver på Twitter efter Muellers framträdande:

"Inget har ändrats från Mueller-rapporten. Bevisen var otillräckliga och därför, i vårt land, är en person oskyldig. Fallet är avslutat! Tack."

Den särskilde åklagaren säger att det är upp till kongressen att ta utredningens slutsatser vidare med de verktyg som står till dess förfogande, såsom ett riksrättsåtal.

Och toppdemokraten Jerrold Nadler, ordförande i representanthusets justitieutskott, är inte beredd att släppa saken.

"Givet att den särskilde åklagaren Mueller var oförmögen att rikta formella brottsanklagelser mot presidenten, faller det på kongressen att bemöta brotten, lögnerna och andra oegentligheter av president Trump – och det kommer vi att göra. Ingen, inte ens USA:s president, står över lagen", skriver han i ett uttalande.

"Värt allas uppmärksamhet"

Enligt den två år långa utredningen finns inga bevis för någon form av medvetet samarbete mellan kampanjorganisationen och Ryssland. Däremot har Ryssland aktivt sökt kontakt med företrädare för Donald Trump och försökt påverka valet. Det beskrivs hur Ryssland försökte motverka presidentkandidaten Hillary Clinton och hennes kampanj genom att läcka hackade och stulna uppgifter, samt hur man spred falsk information och gjorde påverkansförsök genom sociala medier.

ANNONS

Detta utgör den centrala delen av utredningen, enligt Robert Mueller, "att det gjordes ett flertal, systematiska försök att lägga sig i vårt val".

- Det är något som är värt att uppmärksammas av varenda amerikan, säger han.

TT-Reuters
Bakgrund: Justitieministern om rapporten

Så här sammanfattade justitieminister William Barr den så kallade Rysslandsutredningen i sitt brev till kongressen:

• Rysk valpåverkan:

"Den särskilde åklagarens utredning fastställer att det skedde två huvudsakliga ryska försök att påverka valet 2016", skriver Barr. Han beskriver försök av "trollfabriken" Internet Research Agency (IRA) i Sankt Petersburg, som sedan tidigare lett till åtal mot en grupp ryska medborgare och företag. Justitieministern beskriver även intrång i datorer och servrar som tillhörde Demokratiska partiet och presidentkandidaten Hillary Clinton, där materialet senare lämnades över till sajten Wikileaks.

• Frågan om samröre:

"Den särskilde åklagarens utredning fann inte att Trumpkampanjen eller någon kopplad till den konspirerade eller samarbetade med Ryssland i dess försök att påverka USA:s presidentval 2016", skriver justitieministern. Detta "trots flertalet erbjudanden från ryskkopplade personer att hjälpa Trumpkampanjen".

• Försök att hindra rättvisans gång:

Ett antal ageranden av president Trump – "där de flesta har varit föremål för offentlig rapportering" – har utretts som misstänkta försök att förhindra rättvisans gång. Det handlar bland annat om avskedandet av FBI-chefen James Comey efter att denne inte velat lova presidenten lojalitet. Barr skriver att rapporten lägger fram bevis som pekar åt bägge håll: "Den särskilde åklagaren slår fast att 'medan denna rapport inte fastställer att presidenten begick ett brott, så frikänner den honom heller inte'", skriver justitieministern. Barr skriver dock att han och departementet inte anser att det finns tillräckliga bevis för sådana brott och poängterar att allt som tas upp i rapporten måste kunna bevisas bortom rimligt tvivel.

• Inga fler åtal:

"Rapporten rekommenderar inte några ytterligare åtal, inte heller har den särskilde åklagaren fått till stånd några åtal som ännu inte offentliggjorts", skriver Barr.

Fakta: Rysslandsutredningen

Den tidigare FBI-chefen Robert Mueller fick i maj 2017 uppdraget att som särskild åklagare undersöka Rysslands påverkan på valrörelsen 2016 samt huruvida president Donald Trumps kampanj agerat i maskopi med Moskva. Det hela har kallats Rysslandsutredningen.

Arbetet har varit digert. Med 19 jurister i sin stab har Mueller verkställt runt 500 husrannsakningar, hört cirka 500 vittnen och tagit initiativ till 2 800 order från domstolar om att personer ska infinna sig eller överlämna bevis. Utredningen har resulterat i minst 34 åtal, bland annat mot Donald Trumps tidigare kampanjchef Paul Manafort, rådgivaren Roger Stone och presidentens tidigare advokat Michael Cohen.

Mueller lämnade över sin rapport till justitiedepartementet den 22 mars. Han rekommenderade då inga ytterligare åtal.

Justitieministern William Barr valde i ett första steg valde att publicera en fyrasidig sammanfattning av rapporten, som tidigare kritiserats av Mueller för att skapa förvirring kring resultatet. Enligt Mueller misslyckades Barr att återge kontexten och substansen i det utredningen kommit fram till.

En redigerad version av utredningen, där bland annat känsliga uppgifter som rör pågående utredningar och underrättelsematerial maskats, offentliggjordes den 18 april.

ANNONS