Artillerisystemet Archer är framtaget av svensk-brittiska BAE Systems Bofors. Arkivfoto.
Artillerisystemet Archer är framtaget av svensk-brittiska BAE Systems Bofors. Arkivfoto.

Strid om försvarsfond drar ut på tiden

EU:s medlemsländer fortsätter att tvista om länder utanför unionen ska få kämpa om den kommande försvarsfondens miljarder. Sverige tillhör ja-sidan – för att inte fälla den svenska industrin.

ANNONS

Sedan 2016 har EU tagit "banbrytande steg framåt på säkerhets- och försvarsområdet". Det anser i alla fall ländernas utrikes- och försvarsministrar efter sitt gemensamma möte i Luxemburg på måndagen.

I 56 punkter över 19 sidor listas en lång rad av de nya samarbeten som satts igång inom ramen för det som kallas för det "permanenta strukturerade samarbetet" – på engelska förkortat till Pesco.

Kamp om fond

Men allt flyter inte smidigt. Framför allt är oenigheten stor när det gäller den stora försvarsfond som ska kunna förmedla budgetmiljarder till gemensam forskning och utveckling inom försvarsindustrin.

Det ska bara gälla europeiska bolag, tycker bland annat Frankrike med tunga egna storbolag.

ANNONS

Inte alls, säger dock Sverige och andra länder som vill öppna upp även för länder som exempelvis Storbritannien efter brexit, Norge och USA.

- Eftersom vi har försvarsindustri som är ägd av både amerikanska och engelska intressen så är det oerhört viktigt för oss att de kan delta i det här samarbetet på lika villkor som andra, konstaterar försvarsminister Peter Hultqvist (S) efter mötet i Luxemburg.

Varning från USA

USA:s försvarsdepartement varnade EU i maj för att ett utestängande av amerikanska företag kan medföra "likartade ömsesidiga begränsningar" från USA:s sida.

Någon lösning på tvisten är ännu inte klar.

- Det här har ju dragit ut på tiden eftersom man inte har kunnat komma överens på ett sätt som har varit rimligt. Så det får väl ta den tid det tar, säger Peter Hultqvist, som inte verkar intresserad av att vika sig.

ANNONS

- Det är ett nationellt intresse för oss att driva det här. Så vi får se vad som händer.

Luxemburg, TT:s korrespondent
Fakta: EU och försvaret

I artikel 42:2 i EU:s Lissabonfördrag talas om att den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken ska leda fram till ett gemensamt försvar – men bara när ländernas stats- och regeringschefer bestämt det med enhällighet.

I artikel 42:6 ges samtidigt möjlighet för dem som vill gå längre redan dessförinnan: "De medlemsstater som uppfyller högre krav på militär kapacitet och som har gjort mer bindande åtaganden på området med tanke på de mest krävande uppdragen ska upprätta ett permanent strukturerat samarbete inom ramen för unionen". På engelska förkortas samarbetet Pesco.

I december 2017 lanserades Pesco med deltagande från samtliga EU-länder utom Storbritannien, Danmark och Malta. Inledningsvis fanns 17 gemensamma projekt, som nu utökas med 17 till. Parallellt ska även en gemensam försvarsfond skapas där EU-kommissionen hoppas kunna lägga upp till 15 miljarder svenska kronor om året för gemensam forskning, utveckling och produktion.

ANNONS