Mannen vid en domstolsförhandling i april 2020.

ANNONS