Ukrainska soldater undersöker en återtagen by i Charkivregionen i nordöstra Ukraina.

ANNONS