Västkusten idealisk för odlad matfisk

Efter fiske kommer fiskodling. Västkusten är idealisk för odling av matfisk.

ANNONS
|

Det slår forskare från Göteborgs universitet fast i en rapport som presenteras på fredag. – När regeringen lyfte fram vattenbruket handlade det om Norrland och ostkusten. Vi vill visa fördelar med västkusten, säger professor Björn Thrandur Björnsson.

Han är en av flera professorer vid Vattenbrukscentrum Väst, institutionen för biologi och miljövetenskap, som på fredag lyfter fram fakta om kusten utanför Bohuslän som idealisk odling av matfisk.

– Det handlar inte bara om de rent odlingsbiologiska förutsättningarna, utan också om att kustsamhällena i hela Bohuslän ju utgör en färdig infrastruktur för att ta hand om fisken, säger professor Björnsson.

Universitetets studie har betalts av fiskekommunerna (samtliga i norra Bohuslän, EU:s fiskefond och Västra Götalandsregionen).

ANNONS

Outnyttjad potential

I dag finns ingen fiskodling att tala om i Bohuslän. Nu har forskarna gått igenom hundratals fiskarter som finns i havet utanför Bohuslän och då har en majoritet av dem sållats bort som lämpliga för framtidens odling.

– Vi lyfter fram arter som vi menar är bäst både ur odlingssynpunkt och som kanske också ger odlaren mest avkastning. Sedan kommer ju en hel del andra bekymmer som måste lösas, som is på havet och fina badtemperaturer på sommaren.

Långt ut i havet

Forskarna talar om odlingar på land eller ganska långt ut i havet från kustbandet, för att slippa konflikter med allmänheten.

– En dansk firma vi talat med berättar att de ligger 7-8 km ut från danska kusten med sina odlingar. Men allt har sina lokala förutsättningar. Att odlingar bör ligga ganska långt ut är vi klara på, säger Björnsson.

Han nämner stängda kassar långt ut i havet som en framtida lösning. Med speciell teknik kan man reglera salthalt, syrgashalt och temperatur i fiskodlingen. Ett kläckeri för forskning och utveckling av svenskt marint vattenbruk är också nödvändigt, menar forskarna.

– Den som vill odla för gå igenom väskusten för att hitta rätt vatten beroende på den art man vill odla.

ANNONS

Så vad är det egentligen, lite mer precist, som ni presenterar på fredag?

– Ett första steg med biologiska fakta från oss biologer. Intresset för fiskodling ökar. Det finns en enorm kunskap om fisk här på västkusten och säkert yrkesfiskare som kan tänka sig att gå ett steg till och odla.

De här fiskarterna blir bäst att odla på västkusten, menar forskarna vid Göteborgs Universitet: Hälleflundra, Tunga, Piggvar, Havskatt, Lyrtorsk och Torsk.

I resten av världen är fisk- och skaldjursodling den snabbast växande livsmedelssektorn. I Sverige däremot är det trögare. Vi importerar i stället för att odla, enligt de forskare som granskat läget i de svenska fiskevattnen.

ANNONS