Ökad risk för extremväder i framtiden

Extrema vädersituationer förväntas öka i framtiden. Värmeböljor och skyfall kan inträffa oftare och bli mer intensiva.
– Det finns en tendens mot en ökad risk, säger Sverker Hellström, klimatolog vid SMHI.