Det unika soluret tros vara äldre än Skansen Lejonet självt.

ANNONS