Johan Andersson, ambulansen Strömstad, vid ett tidigare reportage från ambulansens arbete. Nu har en tredjedel av hans arbetsstyrka smittats av coronaviruset.
Johan Andersson, ambulansen Strömstad, vid ett tidigare reportage från ambulansens arbete. Nu har en tredjedel av hans arbetsstyrka smittats av coronaviruset.

Ambulanspersonal tvingas bära munskydd efter stort covidutbrott

En tredjedel av ambulanspersonalen i Strömstad har insjuknat i covid-19. Nu skärper arbetsgivaren rutinerna och kräver att personalen använder munskydd hela arbetspasset.
– Vi vill vara extra försiktiga, säger Björn Kalin, verksamhetschef på ambulansverksamheten inom NU-sjukvården.

ANNONS
LocationStrömstad||

Det var för två veckor sedan som den större coronasmittan bland ambulanspersonalen i Strömstad bröt ut. Totalt har åtta ambulanssjukvårdare insjuknat i covid-19, och just nu är det fortfarande fem som är hemma sjuka. Men det påverkar inte ambulanssjukvårdens verksamhet, enligt Björn Kalin.

– Oavsett om det är covid eller inte så har vi sjukfrånvaro till vardags. Vi är vana vid att parera liknande situationer. Vi vidmakthåller vår flotta och har inte behövt stänga ner någonstans, säger han.

De har genom att förflytta personal från andra stationer inom regionen kunnat bemanna upp med full styrka.

Munskydd hela arbetspasset

Personalen har sedan tidigare använt munskydd vid kontakt med patienter och ute på fältet. Men nu skärper alltså arbetsgivaren rutinerna och kräver att de ska bära munskydd även på stationen och mellan larmen, för att minimera risken för smittspridning.

ANNONS

– Vi är vaksamma och vill vara extra försiktiga och utökar därför med munskydd, förklarar Björn Kalin.

Smittspridningen är generellt större i Strömstad i jämförelse med övriga kommuner i regionen. Det kan enligt Björn Kalin ses som en förklaring till utbrottet inom ambulanssjukvården.

Personalen jobbar ju patientnära – vad tänker du kring att de riskerar att smitta andra?

– Vi använder skyddsutrustning dels för att skydda oss själva, men också för att inte föra smittan vidare. Det är inget som vi har börjat med nu, vi har hållit på med det hela tiden. Det handlar om basala hygienrutiner som vi förhåller oss till dagligen, framhåller Björn Kalin.

Vi har extra kapacitet bland annat för att det inte genomförs utbildningar nu under pandemin

Johan Petersson: ”Nu har alla munskydd och visir hela tiden, utom när vi äter”

Chefen för ambulansverksamheten i Norra Bohuslän, Johan Petersson, bekräftar att de haft flera sjukskrivningar, några med covidsmitta. En del av dem är på väg tillbaka in i jobb igen.

– Det är inte så konstigt om vi får fler fall med tanke på hur det ser ut i närområdet, säger han.

– Men vi har infört fler säkerhetsåtgärder. Nu har alla munskydd och visir hela tiden, utom när vi äter. Då håller vi avstånd.

Än så länge klarar verksamheten bemanningen, genom att omfördela personal.

– Vi har extra kapacitet bland annat för att det inte genomförs utbildningar nu under pandemin.

ANNONS

Sedan förra veckan har vi munskydd och visir hela arbetsdagen, inte bara när vi inte kan hålla avstånd. Det är besvärligt, men det finns stor förståelse för att det behövs

Fackliga ombudet: ”Vi har utökat våra säkerhetsgrepp mycket”

Emil Lorentzon är fackligt ombud för ambulanspersonalen inom Vårdförbundet. Han säger att det inte konstaterats någon större smittspridning via arbetsplatsen utan att den största förklaringen nog ligger i att Strömstad allmänt är hårt drabbat.

– Det sprids nog mera via till exempel gym och affärer. Men vi har utökat våra säkerhetsgrepp mycket. Sedan förra veckan har vi munskydd och visir hela arbetsdagen, inte bara när vi inte kan hålla avstånd. Det är besvärligt, men det finns stor förståelse för att det behövs.

Ett undantag finns: Den som kör bilen tar av visiret. En säkerhetsåtgärd eftersom visiret skapar ljusblänk och kan utgöra en fara om en krockkudde löses ut.

Sedan i våras finns rutiner för att sprittorka ytor som bord och handtag, inte bara på bilarna, utan även på kontoren.

– Jag har också lagt förslag till cheferna om att vi ska vara restriktiva med att flytta personal mellan stationerna för att täcka luckor. Det har vi gjort en hel del på senare tid. Om vi inte kan garantera att smitta inte sprids ökar det risken att den får fäste på andra håll. Men jag tror att det är ett mindre problem, om vi följer de rutiner vi har.

ANNONS