Anrika skolan varnar: ”Vår utbildning är hotad”

Stiftelsen Gerlesborgsskolan menar att situationen har blivit så allvarlig att den grundläggande konstutbildningen kan vara hotad.