Ungefär 25 procent av de nya smittfallen kommer från personer som blivit smittade utomlands.

Redan kund?Logga in här