Använder naturen för att minska stress

Psykisk ohälsa, utmattning och depression är i dag den största orsaken till sjukskrivningar i Sverige. Ett sätt att hantera stressen är grön rehabilitering.